Adalet MYO

Öğrencilerimiz, iki senelik eğitimleri süresince önemli mesleki ve şahsi kazanımları elde ederler. Hak, hukuk ve adalet kavramlarını öğrenip bu kavramların somut olarak karşımıza çıkış şekilleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Kişilerin bireysel hak ve özgürlükleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olarak, hem bilinçli bir birey, hem de sorumlu bir meslek elemanı olurlar. Analitik düşünce yöntemini öğrenip ve hukuki kavramları karşılaştırabilme ve muhakeme kabiliyetine sahip olurlar. Uzun ve ayrıntılı metinleri okuma, anlama ve yorum yapma; toplumsal konulara yönelik, hukuk perspektifinden bakabilme yeteneğini kazanırlar. Hukuk uygulaması ve adli mekanizmanın işleyişiyle ilgili bilgiye ve kamu kurumlarının işleyişi ve bağlı bulundukları hukuki rejimler hakkında bilgi sahibi olurlar.

Mezunlarımız, mahkeme yazı işleri müdürlüğü, zabıt kâtipliği, mübaşirlik, ceza infaz kurum müdürlüğü, icra müdür yardımcılığı, avukatlık büroları ve noterlerde takip elemanlığı, özel şirketler ve bankaların hukuk departmanı alanlarında çalışma imkânları bulunmaktadır.

BERİN ERGİN
Prof. Dr. BERİN ERGİN
MAZLUM DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi MAZLUM DOĞAN
EGEMEN FATİH DABAK
Öğr. Gör. EGEMEN FATİH DABAK
ÖZGÜR BİLLUR
Öğr. Gör. ÖZGÜR BİLLUR
Program Ücret Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması Kılavuz Kodu Bakınız
Adalet
  50% Burslu 16.690,0 ₺ 34 - - 201790264 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 6 - - 201790263 YÖK Logo 18, 21, 64, 99

Uygulamalı EĞİTİM Veren Uluslararası ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ