İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji Bölümümüzün amacı öğrencilerimize, hem psikoloji biliminin hem de psikoloji mesleğinin güncel niteliklerini ve becerilerini kazandırmaktır.  Bu nedenle öğrencilerimiz, bir yandan bilimsel araştırma yapabilmek üzere psikolojinin meseleleri hakkında akıl yürütmeye, analitik ve eleştirel düşünmeye, çok disiplinli bakış açısı kazanmaya ve gerekli bilimsel becerileri geliştirmeye teşvik edilmektedirler. Diğer yandan da uygulamalı çalışmalara yönlendirilerek, meslek yaşamlarında başarılı birer psikolog olmaları için gerekli olan bilgi, beceri ve yöntemlerle donatılmaktadırlar.

Mezunlarımız isterlerse akademik çalışmalara yönelebilirler, isterlerse de ilgileri doğrultusundaki uygulamalı alt dallarda da yüksek lisans yaparak uzmanlaşabilirler. Kamu ve özel ruh sağlığı kuruluşları, kamu ve özel hastaneler, toplum sağlığı veya diğer sağlık kuruluşları, özel psikolojik danışma merkezleri, milli eğitimin çeşitli kurumları, anaokulları ve yuvalar, rehabilitasyon merkezleri, adalet bakanlığına bağlı çeşitli ortamlarda, şirketler ve fabrikalar gibi çeşitli iş ortamlarında, halkla ilişkiler, insan kaynakları departmanları gibi geniş ve farklı iş alanlarında istihdam imkanı bulabilirler.
Detaylı Bilgi

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finansman, disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Uluslararası Ticaret ve Finansmanın konusunu; farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, kullanılan belgeler, finansman vb. gibi farklı, ancak birbirini tamamlayan alanlar oluşturmaktadır. Bölümümüz, Türkiye ekonomisinde yer alan sektörlerde uluslararası rekabet stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunma potansiyeli olan yönetici adayları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bölüm mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.
Detaylı Bilgi

Yönetim Bilişim Sistemleri 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı’nın amacı, işletmelerin ve bireylerin ihtiyacı olan her türlü veriyi toplayan, toplanan verileri analiz ederek bilgiye dönüştürülerek elde edilen bilgiyi paylaşan yöntem, süreç ve sistemleri planlamaktır. Bu sistemlerin ekonomik, teknik ve stratejik açıdan tasarımını, kurulmasını, analizini yapabilecek ve yönetilmesini sağlayacak mezunlar yetiştirmektir.

Bu bağlamda Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden mezun olan öğrencilerimizin yöneticilerin karar süreçlerini en iyi biçimde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hâkim olmalarının yanında, analitik düşünme ve bir organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olma özelliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak, öğrencilerimizin modern siyasi trendleri ve uluslararası sistemi anlayabilmesi, anlamlandırabilmesi ve eleştirel bakış açılarıyla analiz edebilmesi için gerekli olan alanın temel metinlerini ve güncel araştırma ve inceleme sonuçlarını tanımalarını ve içselleştirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.

Bu amacımıza ulaşabilmek için öğrencilerimizin eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin ilerletilmesine, disiplinlerarası bilgi birikimi ve entelektüel donanıma sahip olarak mezun olmalarına ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanları olarak profesyonel kariyerlerine başlamalarına özel önem vermekteyiz.

Detaylı Bilgi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)

Dünyada artan ticaret hacmi ve üretilen emtiaların tüketici ve üreticilere ulaştırılması ihtiyacı, lojistik sektörünün önemini giderek artırmaktadır. Lojistik faaliyetlerinin karmaşıklaşması nedeniyle şirketlerin ürünlerin teslimat süreçlerini uzman lojistik şirketlerine bırakması sonucunda sektörde profesyonel çalışana daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu durum lojistik alanında nitelikli iş gücü yetiştirebilecek olan bölümlere ihtiyacı artırmış durumdadır.

Detaylı Bilgi

AHMET KERİM NALBANT
Prof. Dr. AHMET KERİM NALBANT(*)
ERTÜRK ERDAĞI
Prof. Dr. ERTÜRK ERDAĞI(*)
HÜSEYİN ALPER TÜREDİ
Prof. Dr. HÜSEYİN ALPER TÜREDİ(*)
KADRİYE YÜRÜK YILMAZ
Prof. Dr. KADRİYE YÜRÜK YILMAZ(*)
MUSTAFA KOÇ
Prof. Dr. MUSTAFA KOÇ(*)
NURAY ÖZGE SAĞBAŞ
Prof. Dr. NURAY ÖZGE SAĞBAŞ(*)
NURTEN AYDINOĞLU
Prof. Dr. NURTEN AYDINOĞLU(*)
RAHİME GÖKBOĞA
Prof. Dr. RAHİME GÖKBOĞA(*)
ŞAFAK SİMGE SÖNMEZ
Prof. Dr. ŞAFAK SİMGE SÖNMEZ(*)
Tarık BAĞRIYANIK
Prof. Dr. Tarık BAĞRIYANIK(*)
DİDEM KESKİN
Arş. Gör. DİDEM KESKİN(*)
BUKET ÇETİNBAŞ ERYILMAZ
Öğr. Gör. BUKET ÇETİNBAŞ ERYILMAZ(*)
BURCU MİRAÇ DIRAOR AYDIN
Öğr. Gör. BURCU MİRAÇ DIRAOR AYDIN(*)
İLYAS BOZKURT
Öğr. Gör. İLYAS BOZKURT(*)
MEHMET İBİŞ
Öğr. Gör. MEHMET İBİŞ(*)
UMUT KÖKSAL
Öğr. Gör. UMUT KÖKSAL(*)
AYŞE KULA
Öğr. Gör. Dr. AYŞE KULA(*)

(*) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31, 40/A ve 40/D. maddeleri uyarınca ders saat ücretli öğretim elemanı olarak görevlendirilmiştir.

Listelenen ücretler peşin ücrettir. Ücretlere KDV dahildir.. Taksitli ücretler ve tercih indirimleri için ücret hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.
Program Ücret [*] Tercih İndirimli [?] Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması Kılavuz Kodu Bakınız
Psikoloji
  Ücretli 220.000 ₺ * 176.000 ₺ 11 219.13825 763.291 201710698 YÖK Logo 18, 64, 99
  50% İndirimli 110.000 ₺ * 88.000 ₺ 5 309.72717 276.380 201790257 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 2 - 130.514 201710705 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
  50% İndirimli 66.000 ₺ * 52.800 ₺ 2 251.37474 742.364 201790255 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 2 - 248.117 201790254 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
Yönetim Bilişim Sistemleri
  Ücretli 175.000 ₺ * 140.000 ₺ 1 260.20046 - 201790369 YÖK Logo 18, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 1 - 148.816 201790260 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  50% İndirimli 60.500 ₺ * 48.400 ₺ 4 194.08309 711.937 201790341 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 1 - 254.445 201790334 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
  50% İndirimli 66.000 ₺ * 52.800 ₺ 2 259.82551 - 201790446 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 1 - - 201790439 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  • *Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Uygulamalı EĞİTİM Veren Uluslararası ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ