İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji Bölümümüzün amacı öğrencilerimize,  hem psikoloji biliminin hem de psikoloji mesleğinin güncel niteliklerini ve becerilerini kazandırmaktır.  Bu  nedenle  öğrencilerimiz, bir yandan  bilimsel araştırma yapabilmek üzere, psikolojinin meseleleri hakkında akıl yürütmeye, analitik ve eleştirel düşünmeye, çok disiplinli bakış açısı kazanmaya ve gerekli bilimsel becerileri geliştirmeye teşvik edilirler.  Diğer yandan da, uygulamalı çalışmalara yönlendirilerek, meslek yaşamlarında başarılı birer psikolog olmaları için gerekli olan bilgi, beceri ve yöntemlerle donatılırlar.

Mezunlarımız isterlerse akademik çalışmalara yönelebilirler, isterlerse de ilgileri doğrultusundaki  uygulamalı alt dallarda da  yüksek lisans yaparak uzmanlaşabilirler.  Kamu ve özel ruh sağlığı kuruluşları, kamu ve özel hastaneler, toplum sağlığı veya diğer sağlık kuruluşları, özel psikolojik danışma merkezleri, milli eğitimin çeşitli kurumları, anaokulları ve yuvalar, rehabilitasyon merkezleri, adalet bakanlığına bağlı çeşitli ortamlarda, şirketler ve fabrikalar gibi çeşitli iş ortamlarında, halkla ilişkiler, insan kaynakları departmanları gibi geniş ve farklı iş alanlarında istihdam imkanı bulabilirler.
Detaylı Bilgi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, siyasal ve yönetsel alanlarda kuramsal çalışmaların yanı sıra tarih, sosyoloji, hukuk ve iktisat disiplinlerinin yaklaşım ve yöntemlerinden de beslenen geniş kapsamlı bir eğitim anlayışına sunmaktadır. Ulusal, uluslararası ve yerel düzeylerde siyasal ve idari yapılarla süreçlerin analizine yönelik dersler ve seminerler yer almaktadır. Bunlara ek olarak siyasal düşünceler, siyasal ideoloji ve örgütler, güncel siyasal meseleler, demokrasi, otorite, sivil toplum, küreselleşme, toplumsal cinsiyet ve sosyal sorumluluk gibi temalar da disiplinler arası bir yaklaşımla incelenmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarının çalışma alanlarından bazıları şöyledir: Bakanlıklar, kamu kuruluşları ve yerel yönetim birimleri, planlama ve danışmanlık şirketleri, bankalar, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, basın, yayıncılık ve diğer medya kuruluşları ve üniversiteler.
Detaylı Bilgi

Sosyoloji

Sosyoloji insan ve toplum ilişkileri ile sosyal yapı ve kurumları inceler. Bölümümüz öğrencilere yerel ve küresel düzeyde sosyal dünyayı bilimsel yöntemlerle çözümleme yeteneği kazandırırken, eleştirel aklı ve sosyal kişiliği geliştiren özgürleştirici bir eğitim sunar. Öğrencilerimizin eğitimleri boyunca edindikleri nitel ve nicel sosyal araştırma becerileri ve toplumsal sorunları tahlil yeteneği çok çeşitli alanlara uygulanabilmektedir.

Sosyoloji mezunlarının iş bulma olanakları çeşitlilik arz eder. Çeşitli bakanlıklar, üst düzey kamu kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar sosyoloji mezunlarını uzman olarak görevlendirmektedir. Formasyon edindikleri takdirde mezunlarımız okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak da çalışabilmektedir. Özel sektörü tercih eden sosyoloji mezunları ise şirketlerde insan kaynakları, araştırma-geliştirme ve hakla ilişkiler departmanlarında çalışabilmektedir.
Detaylı Bilgi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Günümüz uluslararası ilişkiler disiplininde  devletler, devlet destekli örgütler, firmalar ve özellikle de sivil toplum kuruluşları bu gerçeği değerlendirdikleri ve buna uygun davranışları sergiledikleri ölçüde başarılı olacaktır.

Bölümümüz öğrencilerimizi doğa ile kavga etmeyen, demokratik değerler üretebilen, hukukun üstünlüğüne bağlı ve tüm canlı haklarına saygılı toplumlar gelecekte insan belleğinin savaş verilerini mümkün olan en aza indirebilecek umut filizleri ve bu ilkelerle donatmak için çalışıyor.
Detaylı Bilgi

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finans, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Uluslararası Ticaret ve Finansın konusu; farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, kullanılan belgeler, finansman vb. gibi farklı; ancak birbirini tamamlayan alanlardan meydana gelmektedir. Bölümümüz, Türkiye ekonomisinde yer alan sektörlerde uluslararası rekabet stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunma potansiyeli olan yönetici adayları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bölüm mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.
Detaylı Bilgi

Yönetim Bilişim Sistemleri 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı’nın amacı, işletmelerin ve bireylerin ihtiyacı olan her türlü veriyi toplayan; toplanan verileri analiz ederek bilgiye dönüştüren; elde edilen bilgiyi paylaşan yöntem, süreç ve sistemleri planlamaktır. Bu sistemlerin ekonomik, teknik ve stratejik açıdan tasarımını, kurulmasını, analizini ve yönetilmesini yapabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Bu bağlamda Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin yöneticilerin karar süreçlerini en iyi biçimde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hâkim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Detaylı Bilgi

ADNAN ŞİŞMAN
Prof. Dr. ADNAN ŞİŞMAN
AHMET KESİK
Prof. Dr. AHMET KESİK
ALİ TEKİN
Prof. Dr. ALİ TEKİN
ALİ CEVAT TAŞIRAN
Prof. Dr. ALİ CEVAT TAŞIRAN
ÇAĞATAY KARŞIDAĞ
Prof. Dr. ÇAĞATAY KARŞIDAĞ
ENVER ALPER GÜVEL
Prof. Dr. ENVER ALPER GÜVEL
FATMA SİBEL MERCAN
Prof. Dr. FATMA SİBEL MERCAN
MEHMET ERKAN
Prof. Dr. MEHMET ERKAN
MEHMET UFUK TUTAN
Prof. Dr. MEHMET UFUK TUTAN
Şakir DİNÇŞAHİN
Prof. Dr. Şakir DİNÇŞAHİN
SÜHA ATATÜRE
Prof. Dr. SÜHA ATATÜRE
ZEYNEP HALE ÖNER
Prof. Dr. ZEYNEP HALE ÖNER
FATMA YEŞİM CAN
Doç. Dr. FATMA YEŞİM CAN
AHMET ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi AHMET ÖZCAN
AHMET ERKASAP
Dr. Öğr. Üyesi AHMET ERKASAP
ECE ERBUĞ
Dr. Öğr. Üyesi ECE ERBUĞ
ELİF GENÇKAL EROLER
Dr. Öğr. Üyesi ELİF GENÇKAL EROLER
HAKAN DUMAN
Dr. Öğr. Üyesi HAKAN DUMAN
İSMAİL ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL ÖZDEMİR
LAMİA MAMMADOVA
Dr. Öğr. Üyesi LAMİA MAMMADOVA
METİN TOPTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi METİN TOPTAŞ
NEŞE SARUHAN
Dr. Öğr. Üyesi NEŞE SARUHAN
NURGÜL YAVUZER
Dr. Öğr. Üyesi NURGÜL YAVUZER
SELİM SEZER
Dr. Öğr. Üyesi SELİM SEZER
SONGÜL MİFTAKHOV
Dr. Öğr. Üyesi SONGÜL MİFTAKHOV
TARIK DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi TARIK DEMİR
ÜMİT BOZOKLU
Dr. Öğr. Üyesi ÜMİT BOZOKLU
ALPER TUNGA ŞAHİNER
Arş. Gör. ALPER TUNGA ŞAHİNER
AYŞE NUR BALCILAR
Arş. Gör. AYŞE NUR BALCILAR
BURAK YERLİKAYA
Arş. Gör. BURAK YERLİKAYA
CEMRE ÇINAR
Arş. Gör. CEMRE ÇINAR
DİDEM MALKOÇ
Arş. Gör. DİDEM MALKOÇ
ELA ÖZKAN
Arş. Gör. ELA ÖZKAN
Elif GÜLDEMİR
Arş. Gör. Elif GÜLDEMİR
GİZEM KARAKAYA
Arş. Gör. GİZEM KARAKAYA
GİZEM ŞÜKRAN ÖZALKAN
Arş. Gör. GİZEM ŞÜKRAN ÖZALKAN
MUSTAFA SERKAN SOYAK
Arş. Gör. MUSTAFA SERKAN SOYAK
NAZLI BADAK
Arş. Gör. NAZLI BADAK
NUR MERAL DEĞERLİ
Arş. Gör. NUR MERAL DEĞERLİ
NURSENA ÖZTÜRK
Arş. Gör. NURSENA ÖZTÜRK
SEVCAN ÇAĞLAYAN
Arş. Gör. SEVCAN ÇAĞLAYAN
İZEL GAMZE ÖZKAN
Öğr. Gör. İZEL GAMZE ÖZKAN
NAZLI UÇAR
Öğr. Gör. NAZLI UÇAR
Program Ücret Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması Kılavuz Kodu Bakınız
Psikoloji
  Ücretli 53.940,0 ₺ 40 224,52392 820.928 201710698 YÖK Logo 18, 64, 99
  50% Burslu 26.970,0 ₺ 12 312,15851 244.384 201790257 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 10 369,18226 89.639 201710705 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  50% Burslu % 16.182,0 ₺ 11 - - 201710247 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 11 301,78535 284.328 201710238 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  50% Burslu % 16.182,0 ₺ 10 - - 201710529 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 10 312,59747 242.783 201710511 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
  50% Burslu % 16.182,0 ₺ 13 - - 201790255 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 12 300,92826 287.890 201790254 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
Yönetim Bilişim Sistemleri
  50% Burslu % 16.182,0 ₺ 42 - - 201790261 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 8 - - 201790260 YÖK Logo 18, 21, 64, 99

Uygulamalı EĞİTİM Veren Uluslararası ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ