İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji Bölümümüzün amacı öğrencilerimize,  hem psikoloji biliminin hem de psikoloji mesleğinin güncel niteliklerini ve becerilerini kazandırmaktır.  Bu  nedenle  öğrencilerimiz, bir yandan  bilimsel araştırma yapabilmek üzere, psikolojinin meseleleri hakkında akıl yürütmeye, analitik ve eleştirel düşünmeye, çok disiplinli bakış açısı kazanmaya ve gerekli bilimsel becerileri geliştirmeye teşvik edilirler.  Diğer yandan da, uygulamalı çalışmalara yönlendirilerek, meslek yaşamlarında başarılı birer psikolog olmaları için gerekli olan bilgi, beceri ve yöntemlerle donatılırlar.

Mezunlarımız isterlerse akademik çalışmalara yönelebilirler, isterlerse de ilgileri doğrultusundaki  uygulamalı alt dallarda da  yüksek lisans yaparak uzmanlaşabilirler.  Kamu ve özel ruh sağlığı kuruluşları, kamu ve özel hastaneler, toplum sağlığı veya diğer sağlık kuruluşları, özel psikolojik danışma merkezleri, milli eğitimin çeşitli kurumları, anaokulları ve yuvalar, rehabilitasyon merkezleri, adalet bakanlığına bağlı çeşitli ortamlarda, şirketler ve fabrikalar gibi çeşitli iş ortamlarında, halkla ilişkiler, insan kaynakları departmanları gibi geniş ve farklı iş alanlarında istihdam imkanı bulabilirler.
Detaylı Bilgi

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finans, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Uluslararası Ticaret ve Finansın konusu; farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, kullanılan belgeler, finansman vb. gibi farklı; ancak birbirini tamamlayan alanlardan meydana gelmektedir. Bölümümüz, Türkiye ekonomisinde yer alan sektörlerde uluslararası rekabet stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunma potansiyeli olan yönetici adayları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bölüm mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.
Detaylı Bilgi

Yönetim Bilişim Sistemleri 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı’nın amacı, işletmelerin ve bireylerin ihtiyacı olan her türlü veriyi toplayan; toplanan verileri analiz ederek bilgiye dönüştüren; elde edilen bilgiyi paylaşan yöntem, süreç ve sistemleri planlamaktır. Bu sistemlerin ekonomik, teknik ve stratejik açıdan tasarımını, kurulmasını, analizini ve yönetilmesini yapabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Bu bağlamda Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin yöneticilerin karar süreçlerini en iyi biçimde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hâkim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Detaylı Bilgi

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak, öğrencilerimizin modern siyasi trendleri ve uluslararası sistemi anlayabilmesi, anlamlandırabilmesi ve eleştirel bakış açılarıyla analiz edebilmesi için gerekli olan alanın temel metinlerini ve güncel araştırma ve inceleme sonuçlarını tanımalarını ve içselleştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu amacımıza ulaşabilmek için öğrencilerimizin eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin ilerletilmesine, disiplinler arası bilgi birikimi ve entelektüel donanıma sahip olarak mezun olmalarına ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanları olarak profesyonel kariyerlerine başlamalarına özel önem veriyoruz.

Detaylı Bilgi

ABUZER PINAR
Prof. Dr. ABUZER PINAR
ADNAN ŞİŞMAN
Prof. Dr. ADNAN ŞİŞMAN
AHMET KESİK
Prof. Dr. AHMET KESİK
ALİ TEKİN
Prof. Dr. ALİ TEKİN
ALİ CEVAT TAŞIRAN
Prof. Dr. ALİ CEVAT TAŞIRAN
ÇAĞATAY KARŞIDAĞ
Prof. Dr. ÇAĞATAY KARŞIDAĞ
CEMİL KAYA
Prof. Dr. CEMİL KAYA
ENVER ALPER GÜVEL
Prof. Dr. ENVER ALPER GÜVEL
FATMA SİBEL MERCAN
Prof. Dr. FATMA SİBEL MERCAN
MEHMET ERKAN
Prof. Dr. MEHMET ERKAN
Şakir DİNÇŞAHİN
Prof. Dr. Şakir DİNÇŞAHİN
SÜHA ATATÜRE
Prof. Dr. SÜHA ATATÜRE
BURCU RAHŞAN ERİM
Doç. Dr. BURCU RAHŞAN ERİM
FATMA YEŞİM CAN
Doç. Dr. FATMA YEŞİM CAN
TARIK DEMİR
Doç. Dr. TARIK DEMİR
AHMET ERKASAP
Dr. Öğr. Üyesi AHMET ERKASAP
AHMET ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi AHMET ÖZCAN
AHMET HAKAN ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi AHMET HAKAN ÖZKAN
BUKET ÇETİNBAŞ ERYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi BUKET ÇETİNBAŞ ERYILMAZ
ECE ERBUĞ
Dr. Öğr. Üyesi ECE ERBUĞ
ELİF GENÇKAL EROLER
Dr. Öğr. Üyesi ELİF GENÇKAL EROLER
HAKAN DUMAN
Dr. Öğr. Üyesi HAKAN DUMAN
LAMİA MAMMADOVA
Dr. Öğr. Üyesi LAMİA MAMMADOVA
METİN TOPTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi METİN TOPTAŞ
NEŞE SARUHAN
Dr. Öğr. Üyesi NEŞE SARUHAN
NURGÜL YAVUZER
Dr. Öğr. Üyesi NURGÜL YAVUZER
SELİM SEZER
Dr. Öğr. Üyesi SELİM SEZER
SONGÜL MİFTAKHOV
Dr. Öğr. Üyesi SONGÜL MİFTAKHOV
ÜMİT BOZOKLU
Dr. Öğr. Üyesi ÜMİT BOZOKLU
ALPER TUNGA ŞAHİNER
Arş. Gör. ALPER TUNGA ŞAHİNER
AYŞE NUR BALCILAR
Arş. Gör. AYŞE NUR BALCILAR
CEMRE ÇINAR
Arş. Gör. CEMRE ÇINAR
DİDEM KESKİN
Arş. Gör. DİDEM KESKİN
ELA ÖZKAN
Arş. Gör. ELA ÖZKAN
Elif GÜLDEMİR
Arş. Gör. Elif GÜLDEMİR
GİZEM ŞÜKRAN ÖZALKAN
Arş. Gör. GİZEM ŞÜKRAN ÖZALKAN
MUSTAFA SERKAN SOYAK
Arş. Gör. MUSTAFA SERKAN SOYAK
NAZLI BADAK
Arş. Gör. NAZLI BADAK
NURSENA ÖZTÜRK KAPLAN
Arş. Gör. NURSENA ÖZTÜRK KAPLAN
SEVCAN ÇAĞLAYAN
Arş. Gör. SEVCAN ÇAĞLAYAN
YAĞMUR YAVUZ
Arş. Gör. YAĞMUR YAVUZ
FATİH TUNA
Öğr. Gör. FATİH TUNA
İZEL GAMZE ÖZKAN
Öğr. Gör. İZEL GAMZE ÖZKAN
MELİS ARSLAN
Öğr. Gör. MELİS ARSLAN
OYA YETİŞ DESTEGÜL
Öğr. Gör. OYA YETİŞ DESTEGÜL
SÜHEYLA SİNEM KAYA ÖZÇELİK
Öğr. Gör. SÜHEYLA SİNEM KAYA ÖZÇELİK
UMUT KÖKSAL
Öğr. Gör. UMUT KÖKSAL
Program Ücret Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması Kılavuz Kodu Bakınız
Psikoloji
  Ücretli 53.940,0 ₺ 40 224,52392 820.928 201710698 YÖK Logo 18, 64, 99
  50% Burslu 26.970,0 ₺ 12 312,15851 244.384 201790257 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 10 369,18226 89.639 201710705 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  50% Burslu % 16.182,0 ₺ 11 - - 201710247 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 11 301,78535 284.328 201710238 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  50% Burslu % 16.182,0 ₺ 10 - - 201710529 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 10 312,59747 242.783 201710511 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
  50% Burslu % 16.182,0 ₺ 13 - - 201790255 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 12 300,92826 287.890 201790254 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
Yönetim Bilişim Sistemleri
  50% Burslu % 16.182,0 ₺ 42 - - 201790261 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz 8 - - 201790260 YÖK Logo 18, 21, 64, 99

Uygulamalı EĞİTİM Veren Uluslararası ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ