İngilizce Hazırlık

Eğitim dili Türkçe olan bölüm ve programlara kayıt yaptıran öğrenciler, talep etmeleri koşuluyla yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim programı bir yıldır. Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muafiyet talebinde bulunabilirler. Muaf olan öğrencilerin başarı notu AA olarak öğrenci bilgi sistemine aktarılır.

İngilizce Hazırlık Programı Seviyeleri

A1-A2, B1, B1+, B2

İngilizce Hazırlık Programı Süresi

İngilizce hazırlık sınıfı bir eğitim-öğretim yılı olup, azami öğrenim süresi iki yıldır. Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi yetmiş iş günüdür. Sınav haftaları veya günleri bu süreye dahil değildir.

Haftalık Ders Saati

Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin sayısına ve Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı sonucunda oluşan seviyelere göre, haftalık ders saatleri, gruplandırmalar, ölçme-değerlendirme yöntemi, Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimi tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere bildirilir.

Her bir düzeyin haftalık ders saati, 20 saatin altında kalmamak şartıyla, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

Başarı ve Değerlendirme

Yıl içi etkinliklerin kriterleri (ara sınavlar, quizler, ödevler, katılım vb.) ve yüzdelikleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.

Öğrenciler, yıl içi belirlenen kriterlerin toplamının ortalaması 60 olması koşuluyla yılsonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girme hakkına sahip olurlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı ile belirlenir.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 60 puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlamış olurlar.

Derslere devam durumu:

Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında derslerin en az yüzde 85’ine devam etmek zorunludur. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler son ara sınava ve yıl sonu İngilizce Yeterlilik Sınavına giremezler.

Devamsızlık sınırının kaç ders saati olacağı eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere bildirilir. Mazeret olarak kabul edilecek zorunlu haller dışında devamsızlık yapmamanız önerilir.

Hazırlık Programı’nda  Bir Yarıyılda Başarılı Olma

Güz yarıyılında İngilizce Hazırlık Programı’na B1+ seviyelerinde başlayan öğrenciler, Yarıyıl içindeki not ortalamaları 60 ve üzeri olmak ve devamsızlık sınırını aşmamak koşulu ile Güz yarılı sonunda verilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı başarı notu 100 üzerinden 60’tır.

Bu sınav sonucuna göre:

100 üzerinden 60 puan alan öğrenciler bölüm /programlarındaki dersleri alabilirler.

60 puanın altında not alan öğrenciler  Bahar yarıyılında B1 + seviyesindeki diğer öğrenciler ile beraber eğitimlerine devam edebilirler. B1+ seviyesindeki yarıyıl ölçme ve değerlendirme kriterlerine uymak zorundadırlar. Bu öğrenciler  bahar yarıyılı içindeki not ortalamaları 60 ve üzeri olmak koşulu Bahar yarıyılı sonunda verilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Güz yarıyılında dil eğitimlerine A1-A2 seviyelerinde başlayan öğrenciler Güz yarıyılı sonunda ancak isteğe bağlı Erken Yeterlilik Sınavına girebilirler. Bu öğrenciler başarılı oldukları takdirde bölüm/programlarına başlayabilirler.

İki yarıyıl sonunda İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarısız olan öğrenciler yıl içerisindeki not ortalamalarına ve devam durumlarına bakılmaksızın bir sonraki eğitim öğretim yılı başında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler bölüm/programlarına başlayabilirler.

İngilizce Hazırlık Programı’na iki (2) yarıyıl devam edip başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki sene yeni açılan programa dahil edilirler. Bu seviyede öğrencilerin önceki bilgileri gözden geçirerek, okuma, yazma, dinleme ve konuşma odaklı becerileri geliştirilir.

Diğer Kural ve Uygulamalar

İngilizce Hazırlık Programı’na başladığınızda her öğrenciye bir danışman öğretim elemanı atanır. Hem derslerle ilgili hem de rehberliğe ihtiyaç duyduğunuz konularda danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.

Eğitim-Öğretim yılı başında, size yapmanız gereken ödev, sunum ve projeler ile ilgili bilgi verilir. Bu çalışmalarınızdan Öğrenci Etkinlik Notu alacağınız için çalışmalarınızı öğretim elemanlarının sizi yönlendirdiği şekilde yapmanız ve istenilen zamanda teslim etmeniz beklenir.

Öğrenciler kendi istekleri ile konferans, toplantı konuşma  ve diğer aktivitelere katılabilirler. Ancak bu katılımdan dolayı girmedikleri dersler için izinli sayılmazlar ve yok yazılırlar.

Öğrenciler kitaplarını ve diğer ders malzemelerini temin etmekle yükümlüdürler. Kitap veya diğer ders malzemeleri olmadan öğrencinin sınıfa gelmesi hoş karşılanmaz ve öğretim elemanı  bu durumdaki öğrenciyi derse almayabilir.