Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü olarak öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeydeki siyasi sorunların çözümünde etkin rol alabilecek, eleştirel düşünceye sahip profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Disiplinlerarası bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin ülkemizdeki ve dünyadaki sorunları anlayabilme ve bu sorunlara yenilikçi çözümler getirebilme kapasitelerini geliştiriyoruz.

Öğrencilerimizi temel kavram ve teorilerle donatarak onların siyaset ve uluslararası ilişkiler literatüründeki ana kaynakları kavrayabilmesini ve araştırma yöntemlerini içselleştirmesini sağlıyoruz. Akademik bilginin yanı sıra mezunlarımızın meslek hayatlarında doğrudan kullanabilecekleri yetkinliklere sahip olmalarını amaçlıyoruz.

Öğrencilerimiz, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanının temel kavram ve kuramları hakkında derin bir anlayış geliştirirler. Bu anlayış, araştırmacı bir yaklaşımla ve daima güncel tutulan akademik literatürle desteklenir. Öğrencilerimiz, küresel gelişmeleri analiz etme ve yenilikçi çözümler üretme konusunda kendilerini geliştirirken aynı zamanda toplumsal ve profesyonel ortamlarda güçlü iletişim becerilerini de sahip olurlar.

İş İmkanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, geniş bir istihdam yelpazesine sahiptir. Kamu sektörü, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, medya, finans sektörü ve hem ulusal hem de uluslararası şirketlerde kariyer yapma imkânı bulurlar.

Hedefimiz çok kültürlü ve değişime uyum sağlayabilen bir öğrenme ortamını teşvik etmek, disiplinlerarası çalışmalar yaparak uluslararası düzeyde rekabet edebilen mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımızın sürdürülebilir küresel gelişime ve evrensel bilgi üretimine katkı sunmasını öngörüyoruz.

Bölüm mezunları, kamu sektöründen özel sektöre, uluslararası örgütlerden medya ve finans dünyasına kadar geniş bir istihdam alanına erişim sağlar. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları için sağlam bir temel sunan programımız öğrencilere akademik kariyer yolunda ilerleme olanağı da tanır.

Çift Anadal, Yatay ve Dikey Geçiş

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü öğrencileri, gerekli koşulları sağladıkları takdirde Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri ve Psikoloji bölümlerinde çift anadal veya yandal programına kaydolma şansına sahiptir.  

Yüksek Lisans İmkanları

Program, kaliteli lisans eğitimine ek olarak yüksek lisans ve doktora gibi akademik kariyer fırsatları için sağlam bir temel oluşturur.

Akreditasyon

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün FIBAA tarafından akreditasyon sürecine başlanmış gerekli başvurular tamamlanmıştır.

Erasmus+ Program İmkanları

Erasmus başta olmak üzere uluslararası değişim programları ve iş yerinde mesleki eğitim imkânı ile öğrencilere hem akademik hem de profesyonel bir gelecek için kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. İstanbul Gedik Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilere küresel düzeyde rekabet edebilecekleri bir eğitim alanı yaratmayı hedefler.

Denklik 

Bölümümüzde Mavi Diploma olanağı bulunmaktadır.

İngilizce Hazırlık

Program, tamamen İngilizce olarak yürütülmekte olup öğrencilerimiz eğitimleri boyunca İngilizce yazma, konuşma ve anlama becerilerini mükemmelleştireceklerdir. Bu, onların küresel bir çalışma ortamında rahatlıkla iletişim kurabilmelerini sağlayacak önemli bir avantajdır. Müfredatımızdaki temel dersler arasında Siyaset Bilimine Giriş, İletişim ve Bilgisayar Becerileri, Uluslararası İlişkilere Giriş, Türk Siyasetinin Güncel Konuları, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyaset Teorisi gibi çeşitli alanları kapsayan dersler bulunmaktadır.

Programın ikinci yılından itibaren öğrencilere kendi ilgi alanlarına göre ders seçme özgürlüğü verilmektedir. Bu seçmeli dersler, özellikle Çince gibi teşvik edilen dil dersleriyle öğrencilerin uzmanlık alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

İşletmede Mesleki Eğitim İmkanı

Öğrencilerimiz programın son döneminde iş hayatına adım atmalarına destek olacak mesleki eğitim uygulamalarına katılabilirler. Bu bağlamda bölüm olarak öğrencilerimizin staj yapmalarına özellikle destek oluyoruz.

(*) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31, 40/A ve 40/D. maddeleri uyarınca ders saat ücretli öğretim elemanı olarak görevlendirilmiştir.

Listelenen ücretler peşin ücrettir. Ücretlere KDV dahildir.. Taksitli ücretler ve tercih indirimleri için ücret hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.
Program Ücret [*] Tercih İndirimli [?] Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması Kılavuz Kodu Bakınız
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  50% İndirimli 60.500 ₺ * 48.400 ₺ 4 194.08309 711.937 201790341 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 1 - 254.445 201790334 YÖK Logo 18, 21, 22, 23, 24, 64, 99
  • *Fiyatlarımıza KDV dahildir.
Bölüm Seçmeli Dersler (Güz Dönem)
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
CHN201 Chinese I 4+0 4 6
CHN301 Chinese III 5+0 4 6
CHN401 Chinese V 4+0 4 6
PSIR255 Media and Politics 3+0 3 6
PSIR257 Discovering the History and Culture of İstanbul 3+0 3 6
PSIR259 Effective Communication and Presentation Skills 3+0 3 6
PSIR363 Contemporary Political Theory 3+0 3 6
PSIR365 Theory of Digital Diplomacy 3+0 3 6
PSIR387 State, Ideology and Education 3+0 3 6
PSIR481 Law and Politics 3+0 3 6
PSIR483 Turkey-EU Relations 3+0 3 6
PSIR485 Comparative Populism 3+0 3 6
PSIR487 Nations and Nationalism 3+0 3 6
PSIR489 Case Studies in Regional/Global Politics 3+0 3 6
PSIR491 Byzantine Culture and Arts in İstanbul 3+0 3 6
PSIR493 Critical Readings in Global Politics 3+0 3 6
PSIR495 Ottoman Political Modernization 3+0 3 6
PSIR497 Teamwork and Leadership 3+0 3 6
UNI089 Design Thinking for Innovation 3+0 3 6
ÜNİ070 Müzik Kültürü ve Uygulamaları 3+0 3 6
ÜNİ071 Yaşamın Müziği 3+0 3 6
0.YY Seçmeli Dersler Güz 3+0 3 6
Bölüm Seçmeli Dersler (Bahar Dönem)
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
CHN202 CHN202 4+0 4 6
CHN302 Chinese IV 5+0 4 6
CHN402 Chinese VI 4+0 4 6
PSIR252 Turkish Grand Strategy 3+0 3 6
PSIR254 Gender and Politics 3+0 3 6
PSIR256 Literature and Politics 3+0 3 6
PSIR366 Practice of Digital Diplomacy 3+0 3 6
PSIR368 Society and Politics in the Middle East 3+0 3 6
PSIR386 Chinese Politics 3+0 3 6
PSIR388 Comperative Political Systems 3+0 3 6
PSIR480 American Government 3+0 3 6
PSIR482 Environmental Politics 3+0 3 6
PSIR484 Energy Security 3+0 3 6
PSIR486 Minorities and Human Rights 3+0 3 6
PSIR488 Foreign Policy Analysis 3+0 3 6
PSIR490 Turkish-American Relations 3+0 3 6
PSIR492 Turkish-Greek Relations 3+0 3 6
PSIR494 History and Politics of European Union 3+0 3 6
PSIR496 Civil Society in Global Politics 3+0 3 6
PSIR498 Cinema and Politics 3+0 3 6
0.YY I Seçmeli Dersler Bahar 3+0 3 6
1. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
ATA101 History of Turkish Revolution I 2+0 2 2
ECON101 Microeconomics 3+0 3 6
HR101 Career Planning 1+0 1 2
LAN101 Academic English 2+0 2 6
LAW101 Introduction to Law 3+0 3 6
PSIR101 Introduction to Political Sciences 3+0 3 6
TUR101 Turkish Language and Culture I 2+0 2 2
UNI101 Introduction to University Life 1+0 1 0
1. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
ATA102 History of Turkish Revolution II 2+0 2 2
COM102 Communication and Computer Skills 3+0 3 6
ECON102 Macroeconomics 3+0 3 6
PSIR122 History of Civilization 3+0 3 6
RES102 Introduction to Academic Research and Writing 2+0 2 2
SOC102 Introduction to Sociology 3+0 3 6
TUR102 Turkısh Language and Culture II 2+0 2 2
2. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSIR221 Introduction to International Relations 3+0 3 6
PSIR223 History of Political Thought 3+0 3 6
PSIR225 Diplomatic History 3+0 3 6
PSIR227 Modern Political Ideologies 3+0 3 6
3.YY Departmental Elective 3+0 3 6
2. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSIR222 International Relations Theory 3+0 3 6
PSIR224 Constitutional Law 3+0 3 6
PSIR226 Turkish Political History 3+0 3 6
SRE202 Social Responsibility and Ethics (Fakülte Ortak) 3+0 3 6
4.YY Departmental Elective 3+0 3 6
3. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSIR321 International Law 3+0 3 6
PSIR323 Turkish Foreign Policy 3+0 3 6
PSIR325 Research Methods 3+0 3 6
PSIR327 Comperative Politics 3+0 3 6
5.YY Departmental Elective 3+0 3 6
3. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSIR322 International Organizations 3+0 3 6
PSIR324 Current Issues in Turkish Politics 3+0 3 6
PSIR326 Global Political Economy 3+0 3 6
PSIR328 Political Sociology 3+0 3 6
6.YY Departmental Elective 3+0 3 6
4. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSIR421 Current Issues in Global Politics 3+0 3 6
PSIR423 Turkish Political Economy 3+0 3 6
7.YY Departmental Elective 3+0 3 6
7.YY II Interdisciplinary Elective 3+0 3 6
4. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSIR422 Graduation Project 3+0 3 6
ÜNİ072 OSTİM-Ekonomi Politikaları 3+0 3 6
ÜNİ073 Politik Ekonomi 3+0 3 6
ÜNİ074 Patent 3+0 3 6
ÜNİ075 Enerji Ekonomisi 3+0 3 6
ÜNİ076 Gönüllülük Çalışmaları 3+0 3 6
ÜNİ077 Dünyadan Notlar 3+0 3 6
ÜNİ078 Diksiyon 3+0 3 6
ÜNİ079 Startup Finance 3+0 3 6
8.YY Departmental Elective 3+0 3 6
8.YY II Interdisciplinary Elective 3+0 3 6

Uygulamalı EĞİTİM Veren Uluslararası ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ