Sağlık Programları

Anestezi

Anestezi alanında hizmet verecek sağlık elemanının değişen ve gelişen tıbbi bilim ve teknolojik donanımlarla yetiştirilmiş olması, eğitim-öğretim kurumlarının da bu ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde bulunması alanına yönelik sektörel beklentidir. Günümüzde Anestezi alanında hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Programımızdan mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Anestezi Teknikeri” unvanı ile çalışırlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının ameliyathane ve ameliyathaneye bağlı birimlerinde hekimin yönergeleri doğrultusunda çalışırlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) rahatlıkla iş bulabilirler.
Detaylı Bilgi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Programımızda, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren,  aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak çocuk gelişimciler yetiştirilmektedir.

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kreş ve anaokullarında, idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak çalışma imkanı bulabilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında, ana çocuk sağlığı merkezlerinde, yataklı tedavi veren kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları’nda ve daha bir çok kurumda çalışma imkanı bulabilmektedirler.
Detaylı Bilgi

İlk ve Acil Yardım

Sağlık hizmetleri çok geniş bir alan olup, her bir alanda uzman hekimin yanı sıra yardımcı personele de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alanların belki de en önemlisi ilk ve acil yardımdır. Adından da anlaşılacağı üzere ilk ve acil olarak yardım yapılması gereken durumlarda hastanın yaşamının risk altında olması muhtemeldir. Bu yüzden ilk müdahale yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu çok önemli müdahaleleri gerçekleştirebilen yardımcı personele İlk ve Acil Yardım Teknikeri veya diğer bir deyişle “Paramedik” denilmektedir.

Mezunlarımız, hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.
Detaylı Bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği programında, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılması için yasal gereklilikleri uygulayabilen ve sürdürülebilirlik politikaları, teknik, teknolojik gelişmeler ile uyumlu, proaktif düşünebilen teknikerler yetiştirilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iş yerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, öğrencilerinin eğitim dönemleri boyunca bilgi ve deneyimlerini çok disiplinli ve uygulamalı dersler, sektörel iş birlikleri, saha çalışmaları ve düzenlediğini etkinlikler ile desteklemektedir. Bu şekilde yenilikçi uygulamaları iş hayatına entegre edebilen, katma değer sağlayan ve sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi haline getiren bireyleri iş hayatına kazandırmak hedeflenmektedir.

Program mezunları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini almakla yükümlü tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve kampüs şeklinde okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler. Bakanlık tarafından düzenlenen sınavı geçmeleri durumunda ise "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" olarak kariyerlerine devam edebilmektedir.
Detaylı Bilgi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Çağın ve değişimin getirdiği yenilikler mesleklerde de kendisini göstermektedir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı hem dünyada hem de ülkemizde yeni gelişen mesleklerdendir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’ndan mezun olan ve olacak öğrencilerimiz sağlık sektöründe kilit bir rol oynayarak, sağlık kurumlarının verimliliğinin yanı sıra, halk sağlığını da gözeterek, halkın daha kaliteli sağlık hizmeti alması bakımından oldukça önemli bir mesleği yerine getirmektedirler.
Detaylı Bilgi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının misyon ve vizyonu; Uluslararası Tıbbi etik ilkelere uygun olarak, sağlık kuruluşlarındaki hekim ve yetkililerin kendilerinden talep edeceği, teşhis ve tedaviye yardımcı görüntü ve bilgilerin eksiksiz, zamanında ve anlaşılır şekilde elde ederek, toplum sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde aktif rol alabilecek ve sadece Türkiye’de değil Dünya’nın herhangi bir yerinde ihtiyaç duyulması halinde insanlığa hizmet edebilecek yabancı dil, teknik bilgi ve donanıma sahip, dürüst teknikerler yetiştirmektir.
Detaylı Bilgi

(*) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31, 40/A ve 40/D. maddeleri uyarınca ders saat ücretli öğretim elemanı olarak görevlendirilmiştir.

Listelenen ücretler peşin ücrettir. Ücretlere KDV dahildir.. Taksitli ücretler ve tercih indirimleri için ücret hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.
Program Ücret [*] Tercih İndirimli [?] Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması Kılavuz Kodu Bakınız
Anestezi
  50% İndirimli 75.000 ₺ * 60.000 ₺ 11 260.58563 1.127.349 201790327 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 1 - 469.383 201790187 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Çocuk Gelişimi
  50% İndirimli 50.000 ₺ * 40.000 ₺ 7 223.20367 1.700.121 201751262 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 2 305.81898 634.417 201751253 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
İlk ve Acil Yardım
  Ücretli 120.000 ₺ * 96.000 ₺ 1 250.86200 1.362.589 201790203 YÖK Logo 18, 64, 99
  50% İndirimli 60.000 ₺ * 48.000 ₺ 9 264.55639 965.505 201790206 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 2 - 513.206 201790204 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
İş Sağlığı ve Güvenliği
  50% İndirimli 50.000 ₺ * 40.000 ₺ 5 219.53964 1.801.592 201751102 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 1 - 793.296 201751095 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.)
  50% İndirimli 50.000 ₺ * 40.000 ₺ 7 220.51565 2.185.917 201751138 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 3 315.55551 828.131 201751129 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  50% İndirimli 50.000 ₺ * 40.000 ₺ 6 251.01439 2.016.306 201751298 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 1 - 799.295 201751289 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  50% İndirimli 60.000 ₺ * 48.000 ₺ 8 247.78704 1.485.688 201751068 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 3 319.61127 670.738 201751059 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.)
  50% İndirimli 60.000 ₺ * 48.000 ₺ 8 219.60984 1.675.073 201790211 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 2 - 697.143 201790210 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  • *Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Uygulamalı EĞİTİM Veren Uluslararası ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ