Misyon

Yaşam boyu eğitim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla sektör-akademi iş birliği, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, insan odaklılık, çevreye saygı ve etik değerler çerçevesinde sunarak, eleştirel düşünebilen yetkin profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen mezunlarıyla bilim, teknoloji ve sanatta geleceği şekillendiren, küresel ölçekte sürdürülebilirliğe ve evrensel bilgi üretimine katkı sunan, değişimlere adapte olabilen, çok kültürlü, disiplinler arası çalışmalarıyla öncü bir üniversite olmak.

Kalite Politikası

  • Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu doğrultusunda tüm süreçlerin işleyişini Kalite Güvencesi Sistemi altında yürütmek
  • İç ve Dış paydaşların görüş, beklenti ve ihtiyaçlarını karar alma süreçlerine dahil etmek
  • Eğitim öğretimde niteliksel gelişmeye dayalı, öğrenci odaklı, üniversite-sektör iş birliği içinde bir sistem sürdürmek
  • Araştırma odaklı, bilimsel gelişme ve yenilikleri sürekli izleyen ve bilgi üretimine katkıda bulunan girişimci bir üniversite olmak
  • Toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk bilinci içinde, duyarlı ve çözüm üreten bir anlayışa sahip olmak
  • Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve iş birliklerini artırarak geliştirmek
  • Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışan odaklı ve katılımcı bir anlayışı içselleştirmek
  • Mevzuat ve standartlardan kaynaklanan kurumsal sorumlulukları sürdürülebilir şekilde yerine getirmek
  • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getirmek ve sürekli iyileştirme yaklaşımı içinde olan bir kurum olabilmektir