Psikoloji Bölümümüz, öğrencilerine, psikoloji biliminin temel kavram ve teorilerini derinlemesine öğretmekte, etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmayı, güncel gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenmeyi, bilimsel yöntemleri araştırmalarında etkin bir şekilde kullanmayı, güncel bilişim teknolojilerinden yararlanarak analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz, psikolojinin temel alanları, psikoloji tarihi, duygusal, bilişsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi, psikolojiye ait kuramlar ve alt disiplinlerle ilgili derinlemesine bilgi edinirler. Temel düzeyde görüşme becerileri ve psikolojik değerlendirme süreçlerine hâkim olurlar. Ayrıca, öğrencilerimiz araştırma tasarımı oluşturma, veri toplama, analiz yapma ve bulguları raporlama konularında deneyim kazanırlar.

İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak, insan davranışını ve zihinsel süreçleri bilimsel yöntemlerle derinlemesine incelemeyi ve toplumsal sorunlara duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı çözümler üretebilen psikologlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Programımız, psikoloji biliminin temelini oluşturan kuramsal bakış açıları ve uygulamalı araştırmaları kapsamlı bir şekilde sunmakta, bilimsel ilerlemeye katkı sağlamayı ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilecek projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.

İş İmkanları

Bölümümüz, akademik kariyer yapmak veya uygulamalı alt dallarda uzmanlaşmak isteyen mezunlar için geniş yelpazede olanaklar sunmaktadır. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde ruh sağlığı kuruluşları, hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, psikolojik danışma merkezleri, eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, adli birimler, şirketler ve insan kaynakları ile ilişkili çalışma alanlarında görev alabilirler.

Bölümümüzün mezunları, akademik kariyerlerinde ve uygulamalı psikoloji alanlarında önemli başarılara imza atmıştır. Öğrencilerimiz ve mezunlarımızın gerçek hayat hikayeleri, eğitimimizin gücünü ve mezunlarımızın toplum üzerindeki olumlu etkisini gözler önüne sermektedir. Bu başarı hikayeleri, siz potansiyel öğrencilerimize ilham vermek ve bölümümüzün sunduğu fırsatları somut örneklerle göstermek için web sitemizde yer almaktadır.

Bölümümüz, mezunlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmaları için geniş bir destek yelpazesi sunar. Kariyer danışmanlığından mezun ağına katılım imkanlarına kadar, öğrencilerimiz mezuniyet sonrası yaşamlarında da üniversitemizin sağladığı desteklerden yararlanabilirler. Ayrıca, bölümümüzün düzenlediği çeşitli etkinlikler faaliyetleri, öğrencilerimizin profesyonel ağlarını genişletmelerine ve alanlarıyla ilgili en güncel konularda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.

Çift Anadal, Yatay ve Dikey Geçiş

Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde çift anadal yapabilirler. İngilizce bölümlerde ÇAP yapabilmek için İngilizce Yeterlik Sınavına girerek başarılı olunması veya denkliği kabul edilen bir sınavdan başarılı olduklarını belgelemeleri istenir.

Kurum içi, kurumlar arası ve yurtdışından yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eş değer diploma programları arasında yapılabilir. Ek olarak öğrenciler, merkezi yerleştirme puanı ile de yatay geçiş yapabilmektedirler.

Yüksek Lisans İmkanları

Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz, akademisyenlerimizin ve İstanbul Gedik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin destek ve takipleriyle bilimsel projeler geliştirmeleri hususunda teşvik edilmektedirler. Öğrencilerimiz diledikleri araştırmaları gerçekleştirmek için psikoloji laboratuvarımızdan faydalanma olanaklarına da sahiptirler. Bu sayede, öğrencilerimiz mezun olmadan önce psikolojinin alt alanlarının sahadaki işleyişi ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmakta, kendi ilgi ve yetkinliklerini bilimsel bakış açısıyla değerlendirerek hedeflerini belirleyebilmekte bu hedeflerine yatırım yapma olanağına sahip olmaktadırlar.

Bölümümüz, psikolojinin endüstri, örgüt, sağlık, klinik, gelişim gibi çeşitli alt dallarına odaklanan derslerden yararlanma fırsatı sunar. Hatta, varoluşçu, bilişsel, şema ve diğer terapiler gibi psikolojinin alt alanlarını detaylandıran derslerden dilediklerini seçme imkanına sahiptirler. Öğrencilerimiz, ilgi alanlarına uygun dersleri seçerek kendi eğitim yolculuklarını kişiselleştirebilirler. Klinik Psikoloji ve Endüstri Psikoloji alanlarında akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için Tezli Yüksek Lisans Programı, pratikte uygulamak isteyenler için ise Tezsiz Yüksek Lisans Programı gibi çeşitli lisansüstü eğitim-öğretim fırsatları sunulmaktadır.

Erasmus+ Program İmkanları

  • International Vision University Makedonya
  • University American College Skopje Makedonya
  • Wyzsza Szkola Handlowa Polonya 

İngilizce Hazırlık

Bölümümüzün dili, mezunlarımızın bilgilerini uygulama alanlarında etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla Türkçe olarak belirlenmiştir. 

İşletmede Mesleki Eğitim İmkanı

Üniversitemizin dış paydaşları ile gerçekleştirilmiş olan protokolleri aracılığıyla, hastanelerde, psikolojik danışmanlık ve terapi merkezlerinde, ana okullarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, vakıflara bağlı çeşitli kuruluşlarda, belediyelerde, dernek yapılarında saha deneyimi kazanma imkanlarına sahip olmaktadırlar. Bölümümüz, öğrencilerimizin söz konusu alanlarda deneyim kazanmaları için staj yapmaya teşvik etmektedir.

Öğrenci Kulüpleri

  • İGÜN Psikoloji Kulübü
Listelenen ücretler peşin ücrettir. Ücretlere KDV dahildir.. Taksitli ücretler ve tercih indirimleri için ücret hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.
Program Ücret [*] Tercih İndirimli [?] Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması Kılavuz Kodu Bakınız
Psikoloji
  Ücretli 220.000 ₺ * 176.000 ₺ 11 219.13825 763.291 201710698 YÖK Logo 18, 64, 99
  50% İndirimli 110.000 ₺ * 88.000 ₺ 5 309.72717 276.380 201790257 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 2 - 130.514 201710705 YÖK Logo 18, 21, 64, 99
  • *Fiyatlarımıza KDV dahildir.
1. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 2
FEL101 Felsefeye Giriş 3+0 3 5
IK101 Kariyer Planlama 1+0 1 2
ING101 İngilizce I 2+0 2 2
PSİ107 Psikolojiye Giriş I 3+0 3 6
PSİ111 Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları I 3+0 3 6
SOS109 Sosyolojiye Giriş 3+0 3 5
TUR101 Türk Dili I 2+0 2 2
UNIV101 Üniversite Hayatına Giriş 1+0 1 0
1. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 2 2
BİL102 Bilişim Teknolojileri 3+4 5 6
İNG102 İngilizce II 2+0 2 2
PSİ108 Psikolojiye Giriş II 3+0 3 6
PSİ110 Psikolojide İstatistik Uygulamaları 3+0 3 6
PSİ112 Psikolojide İstatistik Uygulamaları II 3+0 3 6
PSİ116 Psikolojide Akademik Okuma ve Yazma Becerileri 3+0 3 6
TUR102 Türk Dili II 2+0 2 2
2. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSİ203 Araştırma Yöntemleri I 2+2 3 6
PSİ207 Sosyal Psikoloji 3+0 3 6
PSİ211 Gelişim Psikolojisi I 3+0 3 6
PSİ213 Psikolojide Veri Analizi Uygulamaları 2+2 3 6
PSİ215 Fizyolojik Psikoloji 3+0 3 6
2. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSİ204 Araştırma Yöntemleri II 2+2 3 6
PSİ210 Kişilik Kuramları 3+0 3 6
PSİ212 Gelişim Psikolojisi II 3+0 3 6
PSİ214 Psikoloji Tarihi 3+0 3 6
PSİ216 Öğrenme Psikolojisi 3+0 3 6
3. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSI369 Stres Yönetimi 3+0 3 6
PSİ301 Bilişsel Psikoloji 3+0 3 6
PSİ303 Psikopatoloji I 3+0 3 6
PSİ351 Çocuk Psikolojisinde Seçme konular 3+0 3 6
PSİ353 Farklı Gelişen Çocuklar 3+0 3 6
PSİ357 Risk Altındaki Çocuklar 3+0 3 6
PSİ359 Çevre Psikolojisi 3+0 3 6
PSİ361 Kültürel Psikoloji: Benlik ve Aile 3+0 3 6
PSİ363 Krize Sosyo- Psikolojik Müdahale 3+0 3 6
PSİ365 Adli Psikoloji 3+0 3 6
PSİ367 Cinsiyet Psikolojisi 3+0 3 6
PSİ371 Politik Psikoloji 3+0 3 6
PSİ555 Sağlık Psikolojisi 3+0 3 6
ÜNİ081 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 3 6
5. YY Seçmeli Bölüm Dersi (1) 3+0 3 6
5.YY2 Seçmeli Bölüm Dersi (1) 3+0 3 6
5.YY3 Seçmeli Bölüm Dersi (1) 3+0 3 6
3. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSİ302 Psikopatoloji II 3+0 3 6
PSİ304 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 3+0 3 6
PSİ352 Zeka Kuramları 3+0 3 6
PSİ356 Öğrenme Psikoloji 3+0 3 6
PSİ358 Adalet ve Çocuk 3+0 3 6
PSİ360 Örgüt Kültürü ve Liderlik 3+0 3 6
PSİ364 Gelişimsel Psikopatoloji 3+0 3 6
PSİ366 İnsan İlişkileri 3+0 3 6
PSİ368 Pozitif Psikoloji 3+0 3 6
PSİ370 Psikanalitik Kurama Giriş 3+0 3 6
PSİ372 Bağımlılık Psikolojisi 3+0 3 6
6.YY Seçmeli Bölüm Dersi (1) 3+0 3 6
6.YY2 Seçmeli Bölüm Dersi(1) 3+0 3 6
6.YY3 Seçmeli Bölüm Dersi(1) 3+0 3 6
4. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSi373 Psikoterapi Kuramları 3+0 3 6
PSİ401 Gözlem ve Görüşme Teknikleri 3+0 3 6
PSİ451 Duyum ve Algı 3+0 3 6
PSİ453 Deneysel Psikoloji 3+0 3 6
PSİ455 Çocuğun Değerlendirilmesi 3+0 3 6
PSİ457 Klinik Psikoloji 3+0 3 6
PSİ459 Çocuk Psikopatolojisi 3+0 3 6
PSİ461 Nöropsikoloji 3+0 3 6
PSİ463 Motivasyon ve Duygular 3+0 3 6
PSİ467 Okul Psikolojisi 3+0 3 6
PSİ469 Psikolojide Seçme Konular I 3+0 3 6
PSİ471 Psikoloji Alan Stajı 0+0 0 6
PSİ473 Çocuklarda Gözlem ve Görüşme Teknikleri 3+0 3 6
PSİ475 Bilişsel Davranışçı Terapilere Giriş 3+0 3 6
PSİ477 Gestalt Terapisine Giriş 3+0 3 6
PSİ479 Spor Psikolojisi 3+0 3 6
ÜNİ070 Müzik Kültürü ve Uygulamaları 3+0 3 6
ÜNİ071 Yaşamın Müziği 3+0 3 6
ÜNİ082 Öğrenmeyi Öğrenme 3+0 3 6
7.YY Seçmeli Bölüm Dersi(1) 3+0 3 6
7.YY2 Seçmeli Bölüm Dersi(1) 3+0 3 6
7.YY3 Disiplinlerarası Seçmeli Ders (1 Adet) 3+0 3 6
4. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
PSİ402 Psikolojide Etik 3+0 3 6
PSİ452 Psikofarmakoloji 3+0 3 6
PSİ454 Travma Psikolojisi 3+0 3 6
PSİ456 Trafik Psikolojisi 3+0 3 6
PSİ458 Psikodrama 3+0 3 6
PSİ460 Evrimsel Psikoloji 3+0 3 6
PSİ462 Klinik Psikolojide Test Uygulamaları 3+0 3 6
PSİ465 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3+0 3 6
PSİ466 İleri Kişilik Kuramları 3+0 3 6
PSİ468 Alan Çalışmaları 3+0 3 6
PSİ470 Tüketici Psikolojisi 3+0 3 6
PSİ472 Psikolojide Seçme Konular II 3+0 3 6
PSİ474 Varoluşçu Psikoloji ve Varoluşçu Terapilere Giriş 3+0 3 6
PSİ476 Şema Terapiye Giriş 3+0 3 6
PSİ478 Psikodinamik Terapilere Giriş 3+0 3 6
PSİ480 Aile Terapilerine Giriş 3+0 3 6
ÜNİ072 OSTİM-Ekonomi Politikaları 3+0 3 6
ÜNİ073 Politik Ekonomi 3+0 3 6
ÜNİ074 Patent 3+0 3 6
ÜNİ075 Enerji Ekonomisi 3+0 3 6
ÜNİ076 Gönüllülük Çalışmaları 3+0 3 6
ÜNİ077 Dünyadan Notlar 3+0 3 6
ÜNİ078 Diksiyon 3+0 3 6
ÜNİ079 Startup Finance 3+0 3 6
ÜNİ080 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 3+0 3 6
ÜNİ083 Etkin Yönetim ve Liderlik 3+0 3 6
ÜNİ084 Dünya Siyasetinde Çin 3+0 3 6
ÜNİ085 Lider Yöneticilik 3+0 3 6
ÜNİ086 Tıbbi Terninoloji 3+0 3 6
ÜNİ087 Temel Sağlık Ve Hastalık Bilgisi 3+0 3 6
ÜNİ088 Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme 3+0 3 6
8.YY Seçmeli Bölüm Dersi(1) 3+0 3 6
8.YY2 Seçmeli Bölüm Dersi(1) 3+0 3 6
8.YY3 Disiplinlerarası Seçmeli Ders (1 Adet) 3+0 3 6

Uygulamalı EĞİTİM Veren Uluslararası ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ