Yatay Geçiş Nedir? Nasıl Yapılır?

Yatay geçiş; bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite programından başka bir üniversitenin benzer bir programına geçme işlemidir. Üniversiteyi kazanan ve belli nedenlerden ötürü okuduğu bölümü ya da üniversiteyi değiştirmek isteyen öğrencilere kolaylık sağlayan bir uygulama. Günümüzde yatay geçiş olanağı birçok öğrenci tarafından tercih ediliyor. Yatay Geçiş yapacak öğrencilerin üniversitelerin yatay geçiş tarihlerini takip etmesi ve istenilen koşulları taşıması gerekiyor.

Yatay Geçiş nedir?

Yatay Geçiş, Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) öğrencilere tanıdığı bir olanak. Yatay Geçiş üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite içinde de yapılabilir. Öğrencinin okuduğu bölümü değiştirerek farklı bir bölümde okuması ya da öğrencinin okuduğu üniversiteyi değiştirerek farklı bir üniversitede eğitimine devam etmesidir.

Yatay Geçiş şartları nelerdir?

Öğrencinin Yatay Geçiş yapabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Öğrenci genel not ortalaması ile yatay geçiş yapabileceği gibi merkezi yerleştirme puanı ile de yatay geçiş yapabilir.

  • Öğrencinin genel not ortalaması,
  • Öğrencinin merkezi yerleştirme puanı,
  • Öğrencinin geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı,
  • Öğrencinin geçmiş yıllarda dönem kaybı olup olmadığı,

Yatay Geçiş nasıl yapılır?

Kurumlar arası yatay geçiş:

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları not şartına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

Kurum içi yatay geçiş:

Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversite içinde ilgili bölümler arasında da belli şartları yerine getirdikleri takdirde yatay geçiş yapabilirler. Bir fakülte, yüksekokul, veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.