Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programının amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir toplum için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrencilerin, yaşamları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirmek için kazandığı bilgi ve birikimi aktarabilen, dinamik, araştırmacı, proje üretebilen seçkin öğretmenler yetiştirmektir.

İş İmkanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programının amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir toplum için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrencilerin, yaşamları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirmek için kazandığı bilgi ve birikimi aktarabilen, dinamik, araştırmacı, proje üretebilen seçkin öğretmenler yetiştirmektir.

Çift Anadal, Yatay ve Dikey Geçiş

Ön lisans/lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün belirlediği tüm derslerini alarak, yönergede belirlenen azami süreler içerisinde başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda ön lisans/lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

Hangi Bölüm ve Programlarla Çift Anadal Yapabilirsiniz?

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ilgili yönetmelik değişikliğine göre aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen

 • ön lisans programları ile diğer ön lisans programları,
 • lisans programları ile diğer lisans programları,
 • lisans programları ile ön lisans programları arasında çift anadal programı açılabilir.
Çift Anadal’a Ne Zaman Başvurabilirsiniz?
 • 4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 5. yarıyılın başında,
 • 2 yıllık anadal ön lisans diploma programında en erken 2. yarıyılın başında, en geç 3.yarıyılın başında başvurabilir.
Çift Anadal Başvuru Koşulları Nelerdir?

Anadal programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,15) olan ve sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

Yüksek Lisans İmkanları

Program mezunlarımız resmi, özel ve vakıf okullarında beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra fakültemizin açtığı tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programına sınav ve yeterlilikleri sağlamak koşuluyla kontenjan dahilinde geçiş yapmak mümkün olabilmektedir.

Akreditasyon

Spor Bilimleri Derneği, Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’na yapılacak başvurunun çalışmaları devam etmektedir.

Erasmus+ Program İmkanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitim programı Erasmus+ kapsamında yapılan anlaşmalar:
 • Universita Telematica Pegaso (İtalya)
 • Hungarian University of Sport Sciences (Macaristan)
 • Universidade da Beira Interior (Portekiz)
 • Instituto Politecnico do Porto (Portekiz)
 • Universitatea Constantin (Romanya)
 • Universitatea  de Evora (Romanya)
 • Univerzitet Singidunum (Sırbistan)

(*) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31, 40/A ve 40/D. maddeleri uyarınca ders saat ücretli öğretim elemanı olarak görevlendirilmiştir.

Listelenen ücretler peşin ücrettir. Ücretlere KDV dahildir.. Taksitli ücretler ve tercih indirimleri için ücret hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.
Program Ücret [*] Tercih İndirimli [?] Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması Kılavuz Kodu Bakınız
 • *Fiyatlarımıza KDV dahildir.
1. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2+0 2 3
BEÖ101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2+0 2 2
BEÖ103 Bilişim Teknolojileri 3+0 3 3
BEÖ105 Eğitim Sosyolojisi 2+0 2 3
BEÖ107 Eğitime Giriş 2+0 2 3
BEÖ109 Hareket Eğitimi 2+2 3 3
BEÖ111 İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji 3+0 3 3
IK101 Kariyer Planlama 1+0 1 2
ING101 İngilizce I 2+0 2 3
TUR101 Türk Dili I 3+0 3 5
UNIV101 Üniversite Hayatına Giriş 1+0 1 0
1. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2+0 2 3
BEÖ102 Atletizm 1+2 2 4
BEÖ104 Cimnastik 1+2 2 4
BEÖ106 Eğitim Felsefesi 2+0 2 3
BEÖ108 Eğitim Psikolojisi 2+0 2 3
BEÖ110 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2+0 2 2
BEÖ112 Takım Sporları I 1+2 3 3
ING102 İngilizce II 2+0 2 3
TUR102 Türk Dili II 3+0 3 5
2. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
BEÖ201 Beden Eğitimi-Spor Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımları 2+0 2 3
BEÖ203 Motor Gelişim 3+0 3 3
BEÖ205 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0 2 3
BEÖ207 Öğretim Teknolojileri 2+0 2 3
BEÖ209 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2 2 3
BEÖ211 Takım Sporları II 1+2 2 4
BEÖ251 Eğitimde Drama 2+0 2 4
BEÖ253 Eğitimde Proje Hazırlama 2+0 2 4
BEÖ255 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2+0 2 4
BEÖ261 Geleneksel Türk Sporları 2+0 2 4
BEÖ263 Temel Müzik Eğitimi 2+0 2 4
BEÖ271 Ekonomi ve Girişimcilik 2+0 2 3
BEÖ273 Türk İşaret Dili 2+0 2 3
BEÖ275 İnsan İlişkileri ve İletişim 2+0 2 3
BEÖ277 Türk Musikisi 2+0 2 3
3.YY Seçmeli Meslek Bilgisi I ( 1 Adet ) 2+0 2 4
3.YY II Seçmeli Alan Eğitimi I ( 1 Adet ) 2+0 2 4
3.YY III Seçmeli Genel Kültür I 2+0 2 3
2. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
BEÖ202 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretim Programları 2+0 2 3
BEÖ204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2+0 2 3
BEÖ206 Egzersiz Fizyolojisi 3+0 3 5
BEÖ208 Ritim Eğitimi ve Dans 1+2 2 5
BEÖ210 Türk Eğitim Tarihi 2+0 2 3
BEÖ252 Çocuk Psikolojisi 2+0 2 4
BEÖ254 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2+0 2 4
BEÖ256 Kapsayıcı Eğitim 2+0 2 4
BEÖ262 Beden Eğitimi Öğretiminde Drama 2+0 2 4
BEÖ264 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi 2+0 2 4
BEÖ272 Medya Okuryazarlığı 2+0 2 3
BEÖ274 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2+0 2 3
BEÖ276 Kültür ve Dil 2+0 2 3
BEÖ278 Geleneksel Türk El Sanatları 2+0 2 3
BEÖ280 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2+0 2 3
4.YY Seçmeli Meslek Bilgisi II ( 1 Adet ) 2+0 2 4
4.YY II Seçmeli Alan Eğitimi II ( 1 Adet ) 2+0 2 4
4.YY III Seçmeli Genel Kültür II ( 1 Adet ) 2+0 2 3
3. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
BEÖ301 Antrenman Bilgisi 2+0 2 3
BEÖ303 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi 2+2 3 4
BEÖ305 Eğitimde Ahlak Ve Etik 2+0 2 3
BEÖ307 Sınıf Yönetimi 2+0 2 3
BEÖ309 Takım Sporları III 1+2 2 3
BEÖ311 Yüzme 1+2 2 3
BEÖ351 Eğitim Antropolojisi 2+0 2 4
BEÖ353 Okulu Dışı Öğrenme Ortamları 2+0 2 4
BEÖ355 Müze Eğitimi 2+0 2 4
BEÖ357 Öğrenme Güçlüğü 2+0 2 4
BEÖ361 Serbest Zaman Eğitimi 2+0 2 4
BEÖ363 Beden Eğitimi Sosyolojisi 2+0 2 4
BEÖ371 Sanat ve Estetik 2+0 2 3
BEÖ373 Türk Halk Oyunları 2+0 2 3
BEÖ375 Türk Kültür Coğrafyası 2+0 2 3
BEÖ377 Beslenme ve Sağlık 2+0 2 3
BEÖ379 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2+0 2 3
ÜNİ081 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 3 6
5.YY Seçmeli Meslek Bilgisi III ( 1 Adet ) 2+0 2 4
5.YY II Seçmeli Alan Eğitimi III ( 1 Adet ) 2+0 2 4
5.YY III Seçmeli Genel Kültür III ( 1 Adet ) 2+0 2 3
3. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
BEÖ302 Beceri Öğrenimi 3+0 3 3
BEÖ304 Doğa Sporları 1+2 2 3
BEÖ306 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme 2+0 2 3
BEÖ308 Fiziksel Uygunluk 3+0 3 3
BEÖ310 Raket Sporu 1+2 2 4
BEÖ312 Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi 2+0 2 3
BEÖ352 Eğitimde Program Geliştirme 2+0 2 4
BEÖ354 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2+0 2 4
BEÖ356 Mikro Öğretim 2+0 2 4
BEÖ358 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2+0 2 4
BEÖ362 Beden Eğitimi Öğretim Modelleri 2+0 2 4
BEÖ364 Biyomekanik 2+0 2 4
BEÖ372 Bilim ve Araştırma Etiği 2+0 2 3
BEÖ374 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2+0 2 3
BEÖ376 Türk Sanatı Tarihi 2+0 2 3
BEÖ378 Mesleki İngilizce 2+0 2 3
6.YY Seçmeli Meslek Bilgisi IV ( 1 Adet ) 2+0 2 4
6.YY II Seçmeli Alan Eğitimi IV ( 1 Adet ) 2+0 2 4
6.YY III Seçmeli Genel Kültür IV ( 1 Adet ) 2+0 2 3
4. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
BEÖ401 Egzersiz Ve Beslenme 2+0 2 3
BEÖ403 Eğitsel Oyunlar 1+2 2 3
BEÖ405 Halk Oyunları 1+2 2 3
BEÖ407 Öğretmenlik Uygulaması I 2+6 5 10
BEÖ409 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma 2+0 2 3
BEÖ451 Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2+0 2 4
BEÖ453 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2+0 2 4
BEÖ455 Karakter ve Değer Eğitimi 2+0 2 4
BEÖ461 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Eylem Araştırması 2+0 2 4
BEÖ463 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirmesi 2+0 2 4
ÜNİ002 Dans 2+0 2 3
ÜNİ036 Etik ve İnsan İlişkileri 2+0 2 3
ÜNİ039 Bilgisayar Programlamaya Giriş 2+0 2 3
ÜNİ040 Bina, Bitki ve Çevre İlişkileri 2+0 2 3
ÜNİ041 Dünya Dinamikleri ve Karar Sistemleri 2+0 2 3
ÜNİ042 Kişisel Gelişim 2+0 2 3
ÜNİ043 Kodlama Eğitimi 2+0 2 3
ÜNİ044 Kurum Kimlikleri ve Mekanlarda Görsellik 2+0 2 3
ÜNİ045 Mitoloji 2+0 2 3
ÜNİ046 Modlaj 2+0 2 3
ÜNİ047 Müzik Kültürü ve Uygulamaları 2+0 2 3
ÜNİ048 Nanobilim ve Nanoteknolojilerin Sosyoekonomik Sistemlere Etkileri 2+0 2 3
ÜNİ049 Osmanlı Kentleri 2+0 2 3
ÜNİ050 Osmanlı Türkçesi 2+0 2 3
ÜNİ051 Proje Yazma, Yürütme ve Raporlama 2+0 2 3
ÜNİ052 Renk Bilgisi 2+0 2 3
ÜNİ053 Risk Yönetimi ve Büyüme Stratejileri 2+0 2 3
ÜNİ054 Sağlıklı Beslenme 2+0 2 3
ÜNİ055 Savaş Sanatı ve Okçuluk Uygulamaları 2+0 2 3
ÜNİ056 Sürdürülebilir Çevre Eğitimi 2+0 2 3
ÜNİ057 Sürdürülebilir Tasarıma Giriş 2+0 2 3
ÜNİ058 Tasarım ve Teknoloji 2+0 2 3
ÜNİ059 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 2+0 2 3
ÜNİ060 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2+0 2 3
ÜNİ061 Proje Geliştirme ve İnovasyon 2+0 2 3
ÜNİ062 Teknik Tekstiller 2+0 2 3
ÜNİ063 Moda Akımları 2+0 2 3
ÜNİ064 Akademik Türkçe 2+0 2 3
ÜNİ065 Yeni Medya ve İletişimi 2+0 2 3
ÜNİ066 Robotik Kodlama 2+0 2 3
ÜNİ067 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 2+0 2 3
ÜNİ068 Müziğin Resmi 2+0 2 3
ÜNİ069 Gönüllülük Çalışmaları 2+0 2 3
ÜNİ070 Müzik Kültürü ve Uygulamaları 3+0 3 6
ÜNİ071 Yaşamın Müziği 3+0 3 6
ÜNİ082 Öğrenmeyi Öğrenme 3+0 3 6
7.YY Seçmeli Meslek Bilgisi V ( 1 Adet ) 2+0 2 4
7.YY II Seçmeli Alan Eğitimi V ( 1 Adet ) 2+0 2 4
4. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
BEÖ402 Beden Eğitimi Ve Sporda Organizyon Ve Yönetim 2+0 2 3
BEÖ404 Okulda Rehberlik 2+0 2 3
BEÖ406 Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz Programlama 2+0 2 3
BEÖ408 Öğretmenlik Uygulaması II 2+6 5 10
BEÖ410 Uyarlanmış Beden Eğitimi Ve Spor 1+2 2 3
BEÖ452 Eğitim Hukuku 2+0 2 4
BEÖ454 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2+0 2 4
BEÖ456 Karşılaştırmalı Eğitim 2+0 2 4
BEÖ458 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2+0 2 4
BEÖ462 Savunma Sporları 2+0 2 4
BEÖ464 Egzersiz Psikolojisi 2+0 2 4
ÜNİ072 OSTİM-Ekonomi Politikaları 3+0 3 6
ÜNİ073 Politik Ekonomi 3+0 3 6
ÜNİ074 Patent 3+0 3 6
ÜNİ075 Enerji Ekonomisi 3+0 3 6
ÜNİ076 Gönüllülük Çalışmaları 3+0 3 6
ÜNİ077 Dünyadan Notlar 3+0 3 6
ÜNİ078 Diksiyon 3+0 3 6
ÜNİ079 Startup Finance 3+0 3 6
ÜNİ080 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 3+0 3 6
ÜNİ083 Etkin Yönetim ve Liderlik 3+0 3 6
ÜNİ084 Dünya Siyasetinde Çin 3+0 3 6
ÜNİ085 Lider Yöneticilik 3+0 3 6
ÜNİ086 Tıbbi Terninoloji 3+0 3 6
ÜNİ087 Temel Sağlık Ve Hastalık Bilgisi 3+0 3 6
ÜNİ088 Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme 3+0 3 6
8.YY Seçmeli Meslek Bilgisi VI ( 1 Adet ) 2+0 2 4
8.YY II Seçmeli Alan Eğitimi VI ( 1 Adet ) 2+0 2 4

Uygulamalı EĞİTİM Veren Uluslararası ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ