12Haziran

UNAI (Birleşmiş Milletler Akademik Etkisi), dünya genelindeki önde gelen üniversitelerin yer aldığı ve Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerini hayata geçirme amacı taşıyan prestijli bir girişimdir. İstanbul Gedik Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yaptığı faaliyetler ve BM anlaşmasının uygulanmasına sağladığı destek sayesinde bu önemli üyeliği kazanmıştır. Bu girişim, yükseköğretim kurumları arasında araştırma ve eğitim yoluyla Birleşmiş Milletler hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı ve bu kurumlar ile BM'yi bir araya getiren ortak bir entelektüel sosyal sorumluluk kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır.

UNAI üyesi olan kurumlar, her yıl belirlenen ilkelerden en az birini destekleyen bir aktiviteyi tamamlamak zorundadır. Bu ilkeler, küresel sorunlara karşı akademik dünyayı harekete geçirmeyi ve çözümler üretmeyi hedefleyen on önemli prensipten oluşmaktadır.

UNAI'nin Benimsenen 10 Prensibi

  1. Yoksulluk Sorununa Eğitimle Çözüm Getirme Kararlılığı UNAI, dünya genelinde yoksullukla mücadeleye yönelik çözümler geliştirmek için eğitimin gücünü kullanmayı amaçlamaktadır.
  2. Yükseköğretim Sistemlerinin Kapasitesini Geliştirme Kararlılığı Eğitim sistemlerinin kapasitesini artırmak ve daha fazla öğrencinin kaliteli eğitim almasını sağlamak UNAI'nin hedeflerindendir.
  3. Eğitimde Eşit Fırsatlar Sunma Kararlılığı Cinsiyet, ırk, din ve etnik köken ayrımı olmaksızın herkese eğitim fırsatları sunmak, UNAI'nin temel ilkelerinden biridir.
  4. Dünya Vatandaşlığını Özendirici Eğitim Kararlılığı Eğitimin, bireyleri dünya vatandaşı olarak yetiştirmesi ve küresel sorumluluk bilincini artırması hedeflenmektedir.
  5. Yükseköğrenime Erişim Fırsatı Sağlama Kararlılığı Herkesin yükseköğrenime devam edebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri edinmesine fırsat tanımak, UNAI'nin önemli hedeflerindendir.
  6. İnsan Haklarına Bağlılık İnsan haklarına, bu bağlamda sorgulama, fikir yürütme ve ifade özgürlüklerine bağlılık, UNAI'nin temel prensiplerinden biridir.
  7. Kültürler Arası Diyalog ve Anlayışı Artırma Kararlılığı Eğitim yoluyla kültürler arası diyaloğu ve anlayışı artırmak, öğrenilmiş hoşgörüsüzlüğü “unutturmak” UNAI'nin amaçlarından biridir.
  8. Barış ve Uyuşmazlık Çözümünü İlerletme Kararlılığı Eğitim yoluyla barışı ve uyuşmazlık çözümünü ilerletmek, UNAI'nin benimsediği ilkelerden biridir.
  9. Sürdürülebilirliği Sağlama Kararlılığı Eğitim yoluyla sürdürülebilirliği sağlamak, çevresel sorunlara karşı çözümler üretmek UNAI'nin önceliklerindendir.
  10. Birleşmiş Milletler'in Temel İlkelerine Bağlılık UNAI, Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine bağlılığı ve bu ilkeleri yaygınlaştırmayı hedefler.

İstanbul Gedik Üniversitesi'nin UNAI üyeliği, üniversitenin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına olan bağlılığını ve Birleşmiş Milletler'in değerlerini destekleme kararlılığını göstermektedir. Bu üyelik, üniversitenin uluslararası platformda tanınmasını sağlarken, küresel sorunlara karşı daha etkin çözümler üretmesine de katkıda bulunmaktadır.

 


Yayınlama Tarihi: 12 Haziran 2024

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024