Çift Anadal Nasıl Yapılır?

  Çift anadal, bir üniversitenin ön lisans veya lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin üniversitedeki bir başka bölüm ya da kendi programından farklı olan tüm derslerini alması ile başlar. Dersleri alabilme koşullarının yanı sıra belirlenen süreler içerisinde başarılı olarak bitirmesi şartıyla ikinci bölüm ve... Devamını oku

Üniversitedeki Taban Puanlar Neyi İfade Etmektedir?

Taban puanlar, üniversite adaylarının tercih yaparken kendilerini karşılaştırabilecekleri bir referans noktası sağlar. Ancak bu puanlar her yıl düzenlenen sınavın koşullarına göre değişiklik gösterebilir ve bir önceki yılın puanları gelecek yıl için kesin bir gösterge olarak kabul edilemez. Gelin taban puanının ne anlam... Devamını oku

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Nedir?

Avrupa Üniversiteler Birliği (European University​ Association-EUA), 49 Avrupa ülkesinde 800'den fazla üniversiteyi ve ulusal rektörlerin konferanslarını temsil etmektedir. EUA, Bologna Sürecinde ve yükseköğretim, araştırma ve yenilik konusundaki AB politikalarını etkilemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Bir dizi diğer A... Devamını oku

Bologna Süreci nedir ?

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı oluşturmayı amaçlayan bir reform sürecidir. Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, 47 üye ülkenin katılımıyla yürütülen bu süreç, alışılmadık bir yapıya sahiptir. Üyelik, devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmaz ve sürece katılım ta... Devamını oku

Mavi Diploma Nedir ?

1999'da 29 Avrupa ülkesinin kolektif imzasıyla başlayan Bologna süreci, günümüzde Türkiye'nin de dahil olduğu ve birkaç diğer Avrupa ülkesinin katılımıyla genişleyerek şekillenmiştir. Bu süreç, Avrupa'daki yüksek öğretim sistemlerini kıyaslanabilir ve uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Üye ülkeler tarafın... Devamını oku