24Mayıs
İçerik Haritası

Özel üniversitelerde burslu okumak az sayıda başarılı öğrencinin erişebildiği özel bir durumdur. Tamamını veya bir kısmını kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim süreleri boyunca okul ücreti ödemekten muaf tutulur. Ancak gerek öğrencilerin gerekse velilerin bursun hangi durumlarda kesileceğine dair bir merak içinde bulunması kaçınılmaz olmaktadır. Bu çerçevede genel bir kural olarak burs ve indirimlerin sona ermesi için öğrencinin disiplin cezası almış olması gerekir.

Özel Üniversitelerde Burslu Okumak için Neler Gereklidir?

Özel üniversitelerde burslu okumanın en önemli ve pratik yolu üniversite sınavları için açıklanan burslu öğrenci kontenjanlarından birisini yakalamaktır. Vakıf üniversitesi statüsünde faaliyet gösteren bu okullar her yıl kontenjanlarının belirli bir bölümünü yasal olarak burslu öğrenciler için ayırmaktadır.

Burslu kontenjanı kazanarak okula kaydolan öğrenciler okul tarafından ilan edilen öğrenim ücretlerinden muaftır. Tam bursun yanı sıra Gedik Üniversitesi çeşitli şekillerde sağladığı burs ve indirim olanakları ile öğrencilerini destekleyen bir kurumdur.

Tam Burs ve Diğer Burs Oranlarının Farkları Nelerdir?

Tam burs olarak adlandırılan burs modeli okul öğrenim ücretinin tamamen alınmamasına yönelik bir öğrenci destek uygulamasıdır. Bu şekilde başarılı bir sınav sonucuna sahip olan öğrenciler ilgili bölüme öğrenim ücreti alınmaksızın kaydedilir. Tam burs öğrenim hayatı boyunca devam etmek üzere verilir.

Gedik Üniversitesi tam bursun yanı sıra açıklanan kontenjanlarında %50 indirim ile alacağı öğrencileri de duyurur. Öğrenciler bu şekilde kazandığı bölüme ait öğrenim ücretini %50 indirimli olarak öder. Uygulama tam bursta olduğu gibi öğrenim hayatı boyunca devam eder.

Gazi ve şehit çocukları da Gedik Üniversitesi tarafından burs ile desteklenen öğrenciler arasındadır. Açıklanan kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen kişilerin burstan yararlanabilmesi mümkündür.

Burs Olanakları Nelerdir?

Gedik Üniversitesi burs olanakları bakımından oldukça geniş seçenekler sunmayı hedefler. Bu doğrultuda GEDİKbright burs platformunu oluşturmuş ve öğrencileri bu şekilde desteklemeyi benimsemiş durumdadır. Bu platform öğrencilerin özellikleri, yetenekleri, kişisel becerileri, ilgi alanları, hayalleri, hedefleri ve gerçekleştirmek istediği projeler üzerinden ayrıcalıklı burs olanakları sunmaktadır.

Üniversitenin sunduğu tercih indirimi uygulaması bir başka burs imkânı örneğidir. Bu çerçevede herhangi bir fakülte veya yüksek okul bölümünü %50 indirimli veya ücretli olarak kazanan öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşmiş olması koşulu ile ödeyecekleri öğrenim ücreti tutarına %20 oranında indirim uygulanmaktadır.

İstanbul Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini birinci olarak bitiren öğrenciler ile Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Yarışmasında birinci olan öğrenci Millî Eğitim Bakanlığı ile düzenlenen protokol çerçevesinde %100 burs kazanmış sayılmaktadır.

Bunların yanı sıra akademik başarı indirimi, ÖSYS-YKS başarı ve tercih indirimi, yatay geçiş indirimi, DGS indirimi, Vala Gedik bilim, kültür, sanat ve spor başarı indirimi, sporcu indirimi, ÇAP indirimi, kardeş indirimi, anlaşmalı kurum indirimi ve çalışan indirimi gibi burs ve indirim alternatifleri de bulunmaktadır.

Akademik Başarı Kriterleri ve Bursun Korunması

İstanbul Gedik Üniversitesi vermiş olduğu burslar ve sağladığı indirimler için herhangi bir akademik başarı kriteri uygulaması yapmamaktadır. Burs veya indirim kazanmış olan öğrenciler herhangi bir disiplin cezası almadığı sürece normal eğitim öğretim süresi boyunca kazanılmış haklarından yararlanabilir.

Burslu Okurken Derslere Devam Zorunluluğu

Diğer üniversitelerde olduğu gibi Gedik Üniversitesinde de derslere devam zorunluluğu önceden belirlenen genel hükümler çerçevesinde değerlendirilen bir husustur. Öğrencilerin hangi derslere ne oranda devam etmek zorunda olduğu akademik seviyede belirlenir ve önceden ilan edilir. Burslu okurken derslere devam zorunluluğunun bundan daha farklı bir kriteri bulunmaz.

Yetenek Bursu Nedir?

Gedik Üniversitesi merkezi yerleştirme sınavı sonucu doğrultusunda fakülte veya yüksek okullara tam burslu veya %50 indirimli öğrenciler alır. Bu şekilde yerleştirilen adayların yanı sıra yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerde de aynı burslar uygulanmaktadır. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan bölümlerin yanında yetenek sınavı sonuçlarına göre tam burslu veya %50 indirimli kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim süreleri boyunca bu imkândan yararlanır.

İstanbul Gedik Üniversitesi yetenek sınavı ile Spor Bilimleri Fakültesi'nin Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği bölümlerine öğrenci almaktadır. Üniversitede yetenek sınavı ile öğrenci alacak yeni bölümlerin açılması halinde onlar için de yetenek bursu koşulları geçerli olacaktır.


Yayınlama Tarihi: 24 Mayıs 2024

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024