Su Altı Teknolojisi

Teknik Programlar

Su altı teknolojisi, geleceğin önemli mesleklerinden biri olarak öne çıkıyor. İki yıllık bir ön lisans programı olan bu eğitim, öğrencilere geniş bir yelpazede su altı becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Programın ilk yılında, serbest dalış ve aletli dalış gibi temel becerilerin yanı sıra öğrencilere çeşitli dalış okullarında turizm ve sanayi dalgıçlığı alanında iş imkânı sunuluyor.

İkinci yıl ise daha ileri düzeyde eğitimlerle dolu. Öğrencilere su altı kaynak, su altı kesme, karışım gaz dalgıçlığı, batık kurtarma, su altı arama kurtarma, su altı film ve fotoğrafçılığı, su altı robotik sistemler (ROV) ve tahribatsız muayene (NDT), basınç odası operatörlüğü gibi konularda detaylı dersler veriliyor. Bu dersler, mezunlarına uluslararası standartlarda birinci sınıf dalgıç (First Class Diver), basınç odası operatörlüğü, 3* CMAS dalıcı ve SSI (Scuba Schools International) eğitmenlik belgeleri gibi çok değerli yetkinlikleri kazandırıyor.

Bu sayede mezunlar, Türkiye'de sadece üniversitelerin Su Altı Teknolojisi Programı ve Deniz Kuvvetleri dışında hiçbir kurumun sunamadığı bu önemli belgelere sahip oluyorlar. Bu belgeler, mezunlarına ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlarken, dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilecekleri geniş bir iş ortamına kapı aralıyor.

Su altı teknolojisi hem turizm sektöründe hem de endüstriyel alanlarda büyük bir potansiyele sahip. Turizm dalgıçlığı, su altı fotoğrafçılığı ve filmcilik gibi alanlarda, doğal güzelliklerin keşfi ve belgelenmesi için önemli bir rol oynuyor. Endüstriyel dalgıçlık ise su altı yapıların bakımı, onarımı ve inşası gibi alanlarda kritik bir ihtiyaca cevap veriyor. Bu nedenle, su altı teknolojisi programları, geleceğin su altı uzmanlarını yetiştirmek için önemli bir platform sunuyor.

İstanbul Gedik Üniversitesi'nin 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başlattığı Su Altı Teknolojisi Programı, Türkiye'nin hızla büyüyen ve gelişen üniversitelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu program, ülkenin ekonomik büyümesiyle birlikte artan sektörel çeşitlilik ve su altı alanındaki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır.

Su altı teknolojisinin gün geçtikçe daha fazla önem kazandığı bir dönemde, nitelikli su altı profesyonellerine olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. İşte bu noktada, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin Su Altı Teknolojisi Programı, sektörde ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında yetkin ve donanımlı "Birinci Sınıf Dalgıçlar" yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program, öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunarak su altı alanında uzmanlaşmalarını sağlar. Bu eğitim, temel dalgıçlık becerilerinin yanı sıra su altı kaynak yönetimi, batık kurtarma, su altı arama kurtarma, su altı film ve fotoğrafçılığı gibi ileri düzey konuları da kapsar. Öğrencilere pratik beceriler kazandırmak için alanında deneyimli eğitmenler tarafından verilen dersler, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı deneyimleri de içerir.

Programın öğrencilere sağladığı staj imkanları da oldukça değerlidir. İlk yılın sonunda, öğrenciler çeşitli dalış okullarında turizm ve sanayi dalgıçlığı alanlarında staj yapma fırsatı bulurlar. Bu stajlar, öğrencilerin saha deneyimi kazanmalarını ve sektördeki gerçek iş ortamlarını deneyimlemelerini sağlar.

İstanbul Gedik Üniversitesi'nin Su Altı Teknolojisi Programı, mezunlarını sektördeki rekabetçi iş ortamlarına hazırlarken, aynı zamanda Türkiye'nin su altı sektöründeki ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, program mezunları ülke ekonomisine katkı sağlayacakları gibi uluslararası arenada da başarılı kariyerler inşa edebileceklerdir.

Birinci sınıf dalgıç olabilmeniz için öncelikle dalışa engel yaratacak fizyolojik bozukluklarınızın olmadığını “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı Olur” ibareli sağlık raporu alarak belgelemeniz gerekmektedir.

Gedik Üniversitesi su altı teknolojisi programında okuyan öğrenciler henüz mezun olmadan firmalar tarafından tercih edilmektedirler. Okuldan mezun olan öğrenciler su altı sanayi dalgıçlığı işlerinde görev yapabildiği gibi turizm alanında da dalgıç olarak çalışabilmektedirler.

Bu programı tercih edecek öğrencilerden yeterli puan almaları, deniz ve su altı hekiminden onaylı sağlık raporu istenmektedir.

İş İmkanları

Su altı teknolojisi öğrencileri, eğitim aldıkları alanın çeşitli sektörlerinde kapsamlı iş imkanlarına sahiptirler. Bu iş imkanları arasında:

Yurtiçi ve Yurtdışı Dalış Şantiyeleri: Deniz altı yapılarının bakımı, onarımı ve kurulumunda çalışan şirketlerde iş imkanları bulunmaktadır. Bu şantiyeler genellikle köprü, liman, iskele gibi yapıların inşaat ve bakımı için su altı çalışmaları yaparlar.

Denizcilik Şirketleri: Denizcilik endüstrisinde çalışan şirketler, gemi bakımı, onarımı, güvenlik kontrolleri ve deniz altı araştırmaları gibi alanlarda su altı teknolojisi uzmanlarına ihtiyaç duyarlar.

Su Altı İnşaat Şirketleri: Su altında tüp geçitler, boru hatları, deniz platformları gibi yapıların inşaatı ve bakımıyla ilgilenen şirketler, su altı teknolojisi öğrencileri için iş fırsatları sunarlar.

Petrol Şirketleri: Petrol ve doğalgaz endüstrisinde, deniz altı kuyu bakımı, araştırma ve sondaj faaliyetleri için su altı teknolojisi uzmanlarına ihtiyaç vardır.

Su Altı Danışmanlık ve Projelendirme Şirketleri: Su altı yapılarının tasarımı, planlanması ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sunan şirketlerde iş imkanları bulunmaktadır.

Liman İnşaatları ve Tersaneler: Limanların inşaatı, genişletilmesi ve bakımı gibi projelerde su altı teknolojisi uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tersanelerde de gemi bakımı ve onarımı için su altı teknolojisi becerileri gerekmektedir.

Su Altı Kazıları Yapan Arkeolojik Ekipler ve Bilimsel Kuruluşlar: Deniz altında tarih öncesi veya tarihi dönemlere ait kalıntıların araştırılması için su altı kazıları yapan ekiplerde arkeologlarla birlikte çalışma fırsatları bulunmaktadır.

Özel Dalgıçlık ve Kurtarma Şirketleri: Acil durumlar, kaza sonrası kurtarma operasyonları, su altı yapılarının bakımı gibi alanlarda özel dalgıçlık ve kurtarma şirketlerinde iş imkanları mevcuttur.

Kamu Kurumları: Denizcilik, çevre koruma, araştırma ve kurtarma gibi konularda kamu kurumları, su altı teknolojisi mezunları için iş fırsatları sunmaktadır.

Su altı teknolojisi öğrencileri, bu ve benzeri birçok sektörde kariyerlerine başlayabilir ve kendilerini geliştirerek daha pek çok fırsatı değerlendirme şansına sahiptirler.

Çift Anadal, Yatay ve Dikey Geçiş

Su altı teknolojisi öğrencileri, eğitimlerini tamamladıktan sonra çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptirler. Özellikle balıkçılık teknolojisi ve su ürünleri mühendisliği gibi alanlara dikey geçiş yapma imkanları bulunmaktadır. Balıkçılık teknolojisi, su altı ekosistemlerinin ve balıkçılık endüstrisinin teknolojik yönlerini inceleyen bir alandır. Su ürünleri mühendisliği ise sucul organizmaların yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasını içeren geniş bir disiplindir. Su altı teknolojisi öğrencileri, bu alanlara geçiş yaparak su altı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve ekonomik değerlendirilmesi konusunda uzmanlaşabilirler. Bu geçiş süreci, öğrencilere daha geniş bir perspektif kazandırırken, su altı teknolojisi alanındaki bilgi ve becerilerini sucul kaynakların yönetimi ve kullanımıyla birleştirmelerine olanak tanır. Bu şekilde, su altı teknolojisi mezunları mezuniyetleri sonrası mühendislik unvanı alarak kariyerlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilirler.

Akreditasyon

Su altı teknolojisi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir programdan mezun olurlar. Bu akreditasyon, öğrencilere yüksek standartlarda bir eğitim ve nitelikli bir diploma sağlar. Programın bir avantajı, mezun olan öğrencilerin alanlarında en üst seviyede kabul gören belgelerden biri olan birinci sınıf dalgıç belgesine hak kazanmalarıdır. Bu belge, öğrencilere su altı operasyonlarını gerçekleştirmek için gerekli olan temel becerileri ve bilgiyi sağlar. Ayrıca, uluslararası alanda da tanınır ve öğrencilere kariyerlerinde daha fazla fırsat sunar. Bu sayede mezunlar, deniz altı araştırmaları, inşaat projeleri, kurtarma operasyonları ve daha birçok alanda başarılı bir kariyere adım atabilirler.

Denklik 

Su altı teknolojisi programı, uluslararası kabul görmüş kuruluşlar olan Scuba Schools International (SSI) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından denklikleri onaylanmıştır. Bu denklikler, mezun olan öğrencilere uluslararası standartlarda geçerli ve tanınmış belgeler kazandırır. Mezunlar, birinci sınıf dalgıç belgesine sahip olurlar ve bu belge ulusal düzeyde geçerli en yüksek belgedir. Ayrıca, SSI tarafından sportif dalış eğitmenliği belgesi ve TSSF tarafından CMAS üç yıldız dalıcı belgesi almak için gerekli olan yetkinliklere sahip olurlar. Bu belgeler, mezunlara sportif dalış eğitmeni olarak kariyer yapma ve uluslararası su altı dalış standartlarını öğretme yetkisi verir. Aynı zamanda, CMAS üç yıldız dalıcı belgesi, mezunlara daha derin dalışlarda ve su altı sporları alanında daha ileri düzeyde becerilere sahip olduklarını kanıtlar. Bu sayede mezunlar hem profesyonel dalış endüstrisinde hem de su altı sporları alanında çeşitli kariyer fırsatlarına açılan bir kapıya sahip olurlar.

Öğrenci Kulüpleri

  • Gedik Su Altı Topluluğu (GESAT)

(*) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31, 40/A ve 40/D. maddeleri uyarınca ders saat ücretli öğretim elemanı olarak görevlendirilmiştir.

Listelenen ücretler peşin ücrettir. Ücretlere KDV dahildir.. Taksitli ücretler ve tercih indirimleri için ücret hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.
Program Ücret [*] Tercih İndirimli [?] Kontenjan Taban Puan Başarı Sıralaması Kılavuz Kodu Bakınız
Su Altı Teknolojisi
  50% İndirimli 75.000 ₺ * 60.000 ₺ 6 224.82178 2.116.518 201751323 YÖK Logo 18, 21, 57, 64, 99
  100% Burslu Ücretsiz - 1 - 496.456 201751314 YÖK Logo 18, 21, 57, 64, 99
  • *Fiyatlarımıza KDV dahildir.
1. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 2
ING101 İNGİLİZCE - I 2+0 2 2
SAT101 SU ALTI MALZEME BİLGİSİ 2+0 2 3
SAT105 SU ALTI TEKNİKERLİĞİNE GİRİŞ 2+0 2 3
SAT107 DALIŞ FİZİĞİ 2+0 2 3
SAT109 TEMEL DALGIÇLIK- I 2+2 3 4
SAT111 ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU VE DALIŞ MEVZUATI 2+0 2 2
SAT113 DENİZ KİMYASI 2+2 3 5
TMA101 TEMEL MATEMATİK 3+0 3 4
TUR101 TÜRK DİLİ- I 2+0 2 2
1. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 2
ING102 İNGİLİZCE - II 2+0 2 2
SAT108 SCUBA DALGIÇLIĞI- I 2+2 3 4
SAT110 TEMEL TEKNİK ÇİZİM 2+2 3 4
SAT112 SANAYİ DALGIÇLIĞI- I 2+2 3 4
SAT114 TEMEL DALGIÇLIK- II 2+2 3 4
SAT116 DALIŞ SİSTEMLERİ- I 2+2 3 4
SAT118 OŞİNOGRAFİ 3+0 3 4
TUR102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 2
2. Yıl - Güz Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
GRS251 GİRİŞİMCİLİK- I 2+0 2 2
SAT207 SU ALTI TURİZMİ 2+0 2 2
SAT209 SU ALTI PATLAYICILARI VE SİNSİ CİSİMLER 2+0 2 3
SAT211 GEMİCİLİK VE NAVİGASYON (SEYİR BİLİMİ) 2+0 2 3
SAT213 KURTARMA DALGIÇLIĞI 2+0 2 2
SAT215 KARIŞIM GAZ DALGIÇLIĞI- I 2+2 3 4
SAT217 TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ 2+2 3 4
SAT219 KESME VE KAYNAK İŞLEMLERİ 1+2 2 3
SAT221 DALIŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+0 2 3
SAT223 HİPERBARİK SİSTEMLER VE TEDAVİ 2+2 3 4
SAT251 DENİZ BİYOLOJİSİ 2+0 2 2
SAT253 ŞEHİR VE KÜLTÜR-İSTANBUL 2+0 2 2
SAT255 Su Ürünleri Pişirme Teknikleri 1+2 2 2
3.YY BÖLÜM SECMELİ DERS (1adet) 2+0 2 2
2. Yıl - Bahar Dönemi Ders Planı
Ders Kodu Ders T+U Kredi AKTS
GRS252 GİRİŞİMCİLİK- II 2+0 2 2
SAT208 SU ALTI YAPILARI İNCELEME 2+0 2 2
SAT210 SU ALTI ARKEOLOJİSİ 2+0 2 2
SAT212 İLERİ DALIŞ TEKNİKLERİ 2+2 3 4
SAT214 DALIŞ SİSTEMLERİ- II 2+2 3 4
SAT216 KARIŞIM GAZ DALGIÇLIĞI- II 2+2 3 4
SAT218 SCUBA DALGIÇLIĞI- II 2+2 3 4
SAT220 SANAYİ DALGIÇLIĞI- II 2+2 3 4
SAT222 SU ALTI FİLM VE FOTOĞRAFÇILIĞI 0+2 1 2
SAT224 TEKNOLOJİK SU ALTI ARAMA KURTARMA SİSTEMLERİ 0+2 1 2
SAT252 GEMİ YÜK İSTİFİ 2+0 2 2
SAT254 MESLEK İNGİLİZCESİNİN TEMELLERİ 2+0 2 2
SAT256 Su Ürünleri Pişirme Teknikleri II 1+2 2 2
4.YY BÖLÜM SECMELİ DERS (1adet) 2+0 2 2

Uygulamalı EĞİTİM Veren Uluslararası ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ